نشانه های بیرونی عدالت

نشانه های بیرونی عدالت 

۱۳۳- پس نشانه های بیرونی عدالت آشکار شد: نشانه اقتصادی عدالت همان فقر با فخر است همانطور که محمد (ص) و علی (ص) اسوه های آن هستند. نشانه جنسی عدالت، عفت و عصمت است. نشانه اجتماعی عدالت هم تنهائی و بیکسی است در جمع. نشانه عبادی عدالت دائم الصوه یعنی اهل ذکر بودن است در دل. نشانه امنیتی عدالت هم همنشینی و دوستی با مردمان است بی سلاح و محافظ. نشانه سیاسی عدالت خدمت بی مزد و منت است. نشانه منطقی عدالت، انتقاد شنوی از مخالفان است. نشانه عاطفی عدالت ناز نکردن و ناز نکشیدن از عزیزان است. نشانه قضائی عدالت هرگز از خود دفاع نکردن است. نشانه معیشتی عدالت ذخیره نکردن برای فرداست. و نشانه دنیوی عدالت عدم تملک چیزی در عالم فیزیک است. و این ویژگیهای دولتمردان عادل است.

از کتاب حکمت حکومت 

۱۴۵کتاب صوتی (۱) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۲) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۳) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۴) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۵) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۶) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۷) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۸) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 https://www.dalfak.com/panel/myvideo

دیدگاه ها بسته است.