تبدیل جنسی

تبدیل جنسی
۹- یکی از بزرگترین معاصی و مفاسد بشر مدرن تبدیل هورمونی و جنسی در بشر است که مذکر و مونث را به یکدیگر تبدیل می کنند که البته از عذابهای بزرگ انسان جهنمی است. ولی حیرت در آنجاست که بسیاری از علمای مذهبی

بیشتر بخوانید
علم و آفرینش الهی

علم و آفرینش الهی
۳۰۶- علم و آفرینش الهی بسیار ساده تر از تصورات علمی-فنی بشر است. علم و آفرینش الهی تماماً از رحمت و محبت اوست و برخلاف علوم و آفرینش صنعتی بشر نیازمند هیچ فن و فرمولی نیست. بشر با دریائی از علوم

بیشتر بخوانید
علم رحمت و محبت

علم رحمت و محبت
۲۵۲- پس هر که را در این دنیا بور و رسوا و هلاک دیدی بدان که به دروغ دعوی عشق نموده بخصوص عشق به خدا! زیرا دعوی عشق، دعوی وجود است و آفرینش! ادعائی بزرگتر و مقدستر و الهی تر از

بیشتر بخوانید
عشق و عشق بازی

عشق و عشق بازی
۴۸۶- مشکل اکثر آدمها اینست که عشق بازی را بر عشق ترجیح می دهند. یعنی از وقوع عشق حقیقی گریزانند زیرا سراسر عهد و وفا و مسئولیت و حقوق است. ولی نمایشی از عشق دروغین را در هر رابطه ای که

بیشتر بخوانید
فریاد زن – نگاه جنسی مرد به زن و زیاده خواهی زن

نگاه جنسی مرد به زن و زیاده خواهی زن
۱۰ – و آن روی دیگر سکه زیاده خواهی زن، شقاوت مرد و نگاه صرفاً جنسی مرد به زن است که زن را برای جبران این حقارت وادار می کند تا بر قیمت و ارزش مادی

بیشتر بخوانید
رزق مادی و معنوی

رزق مادی و معنوی
۷- و انسان به میزانی که از رزق انبساطی و معنوی محروم و غافل است در رزق مادی و منقبض دچار قحطی و نقصان و لذا ربا و فزون طلبی و حرص و حسد می شود. زیرا آنچه که رزق مادی

بیشتر بخوانید
مکر و سرعت خداوند در اجر و عذاب

مکر و سرعت خداوند در اجر و عذاب
۳- و اما سرعت خداوند در اجر و عذابش به این معناست که بهشت و دوزخش از همین جاریست و البته شدت و عظمت رحمت و عذابش بعد از مرگ بسیار بیشتر است. و اما سرعت مکرش

بیشتر بخوانید
همجنس بازی

همجنس بازی
همجنس بازی به لحاظ یک عمل جنسی و ارضای شهوانی نیز بدون شک رابطه ای زجرآور و مستهلک کننده و بیماری زاست هم به لحاظ جسمانی و هم عصبی و روانی. و این یک واقعیت مسلم و غیر قابل تردید است. و این

بیشتر بخوانید
خرابات هستی

خرابات هستی
۱۹- هیج پیروزی و وصالی نیست که اساس و امکانات یک شکست و خیانت و فراق برتر نباشد. اینست حقیقت! پس حق با شکست و فروپاشی و خرابات و پوچی و فناست و احمق آن است که جز خود خدا کسی را مسبب

بیشتر بخوانید
با گناهکاران

با گناهکاران
گوش فرا دهید ای اهل دین، چه عالم و چه عامی:
آنچه را که شما گناه می نامید من آنرا عذاب می دانم:دزدی، زنا، دروغ، جفا، وقاحت و خشونت. اینان اجتناب ناپذیرند، اینان معلولند.
گناهان شما در سر شماست در ذهنیت و شیوه

بیشتر بخوانید