اصول تربیتی بر مبنای رحمت و محبت

اصول تربیتی بر مبنای رحمت و محبت

۶۷۱- اکثراً بر این باورند که رحمت و محبت یعنی قربان صدقه رفتن و ناز و نوازش کردن و همه امیال طرف را برآورده نمودن و همه اعمالش را تصدیق کردن و او را پرستیدن! این درست در نقطه مقابل رحمت و محبت قرار دارد و عین فسق و فریب و تبهکاری و شیطنت است. تا بر این پنداری اسیر شیطانی!

۶۷۲- رحمت آن کردار و گفتاری را گویند که باعث بیداری و عقلانیت است و محبت هم آن کردار و گفتاری را گویند که موجب هدایت بسوی خداست به هر روش که باشد. و این روش در باره دو نفر یکسان و مشابه نیست.

از کتاب عقل الهی

دیدگاه ها بسته است.