چه کسی طالب ایمان است

چه کسی طالب ایمان است

۲۹۵- و اما براستی چه کسی طالب ایمان است و یا می تواند باشد که طلبش اجابت گردد؟ یعنی چه کسانی با مطالعه این آثار و خاصه همین رساله می توانند به ایمان زنده به دل گردند و مومن شوند؟ خداوند در کتابش پاسخ داده است: کافران نجواکنان می گویند ای کاش ما هم مومن می بودیم. ولی آنچه که مانع ایمان آوردنشان است اصرار بر ادامه گناهان است! و اما گناهان کدامند: مادر همه گناهان دروغ و ریا و نفاق و مکر است چه مصلحتی و چه غیر مصلحتی! و سپس فرزندان این گناه عبارتند از : زنا، ربا، قمار، مسکرات، مخدرات، تهمت ناحق، تجاوز به حقوق دیگران، زورگوئی، ممانعت از حق گوئی، زیاده طلبی، تکذیب حقایقی که می دانی راست هستند، ستمگری و ستم بری، رزق حرام و کم کاری و کم فروشی و گریز از وظایف و حقوق و مقررات اجتماعی! یعنی اراده صادقانه در ترک معاصی و مظالم اساس تحقق ایمان در دل است به اذن الهی! چون ایمان حاصل شد بتدریج آدمی از ارتکاب به گناهانی که عمری در جرگه عادات و فرهنگش بوده، احساس زشتی و عذاب وجدان می کند و بدینگونه از گناهان جدا شده و بخشوده می گردد و پاک! یعنی احساس بیزاری از گناهان و میل به ترک آن شرط لازم برای تحقق ایمان در دل است.

از کتاب سرّ ایمان

۱۵۰کتاب صوتی (۱) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵۰کتاب صوتی (۲) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵۰کتاب صوتی (۳) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵۰کتاب صوتی (۴) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵۰کتاب صوتی (۵) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵۰کتاب صوتی (۶) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵۰کتاب سرِّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

 

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

دیدگاه ها بسته است.