راز دهر ۱

راز دهر
۱۲۹- دهر زدگان در عین حال که دائماً دهر و روزگار و زمانه و سرنوشت و کائنات را نفرین و لعن می کنند بطرز حیرت آوری آنرا می پرستند و به زبانی خاص خود در واقع خداوند را در حق خود ظالم می خوانند و همه جا این ظلم را بیان می کنند بطوریکه اگر خدا هم بخواهد سرنوشتشان را تغییر دهد آنها رضایت نمی دهند زیرا این فلک زدگی خود را تبدیل به هویت و قداست کرده و آنرا در انظار عموم به نمایش گذاشته اند و به خدا طعنه می زنند. اگر چشم بگشائید در اطراف خود از این نوع آدمها به وفور می یابید! دهر زدگی و دهر پرستی همان کفر است و کفر جز این نیست که خدای را در ورای حیات و هستی می خواند که لاجرم خدائی قهار و بیرحم و جبار است. دهر، خدای کافران است و واقعاً هم چنین است.

از کتاب راز دهر

 

۱۵۶- کتاب صوتی (۱) راز دهر۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۲) راز دهر۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۳) راز دهر۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۴) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۵) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶- کتاب صوتی (۶) راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

۱۵۶کتاب راز دهر – ۱۳۹۲ (Secret of the time)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

دیدگاه ها بسته است.