تفاوت انسان عصر سنت و انسان عصر مدرنیته

تفاوت انسان عصر سنت و انسان عصر مدرنیته

۳۶۴- اساسی ترین تفاوت انسانی بین عصر سنت و مدرنیته اینست که عصر سنت دوران عورت سالاری پنهان است ولی عصر مدرنیته که قیامت انسان آخرالزمان است پرده ها به کنار رفته و عورت سالاری عیان گردیده است. عورت سالاری کهن در پس نمایش مردسالاری پنهان بود که اینک باطنش رخ نموده است و زن سالار شده است و لذا عصر مدرنیته را تمدن بچه ننه ای می یابیم که مردانش زن صفت هستند و زنانش هم مردوارند و از آنجا که حاکمیت پنهان زن بعنوان نماد عورت آشکار شده است پس کلیه مسئولیت های خانواده ها، لاجرم بر دوش زنان است و مرد جز تولید پول هیچ نقش دیگری در رهبری معنوی انسان مدرن ندارد الا پرستش عورت زنانه. 

از کتاب علم رحمت مطلقه 

 ۱۶۹- کتاب صوتی (۱) علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی – ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

۱۶۹- کتاب صوتی (۲) علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی – ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

۱۶۹- کتاب صوتی (۳) علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی – ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

۱۶۹- کتاب صوتی (۴) علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی – ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

۱۶۹- کتاب صوتی (۵) علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی – ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

۱۶۹- کتاب صوتی (۶) علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی – ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

۱۶۹- کتاب صوتی (۷) علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی – ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

۱۶۹- کتاب صوتی (۸) علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی – ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

۱۶۹- کتاب علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی – ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

دیدگاه ها بسته است.