جملات قصار پیامبر اسلام

جملات قصار پیامبر اسلام

وای بر زنان از طلا و لباسهای زیبا.

زنا در جامعه باعث زلزله و ظلم حکومت باعث قحطی می شود.

گرانی نشانه غضب الهی است.

تب، پاک کننده گناه مومنان است و سهمشان از دوزخ.

هر که علمی را پنهان دارد در قیامت در آتش است.

هر که نزد غیبگو و فالگیر برود کافر است.

مومن هر خصلتی می تواند داشته باشد الا دروغگوئی.

چون خدا بر قومی غضب کند قحطی و گرانی پدید می آورد و اشرارشان را به حکومت می گمارد.

چون خداوند بخواهد کسی را هلاک کند حیا را از او می گیرد.

راست بگوئید حتی اگر جانتان در خطر باشد.

شیطان همچون خون در بدن آدمی جاری است.

زین پس فقط رهروان معرفت نفس (عارفان) به حقایق دین من نائل می ایند و رستگار می شوند.

اقتباس از کتاب نهج الفصاحه

دیدگاه ها بسته است.