حکومت جهانی مهدی موعود در آخرالزمان

حکومت جهانی مهدی موعود در آخرالزمان
۱۴- آنکه واقعاً بر زمان حاکم است حکیم است. و لذا حتی اگر مردم بخواهند و نیز هیچ مانعی هم وجود نداشته نباشد یک حکیم نمی تواند بر مردم حکومت داشته باشد و مردم نمی توانند در عمل، حاکمیت

بیشتر بخوانید
دوستی و زمان

دوستی و زمان
۱۲- دوست داشتنی ترین انسان کسی است که در آخرالزمان باز هم می تواند دوست بدارد: آنجا که هیچ دلیلی و هیچ امکانی برای دوست داشتن وجود ندارد زیرا نابودی جهانگیر شده است و هر دوست داشتنی محکوم به عداوت است و

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی فریادِ زن

کتاب صوتی فریادِ زن
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۱۴۸- کتاب صوتی (۱) فریادِ زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) – ۱۳۹۲ (Womanly self-knowledg)
۱۴۸- کتاب صوتی (۲) فریادِ زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) – ۱۳۹۲ (Womanly self-knowledg)
۱۴۸- کتاب صوتی (۳) فریادِ زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) – ۱۳۹۲ (Womanly self-knowledg)
همه کتاب های صوتی در سایت

بیشتر بخوانید
آخرالزمان ازدواج

آخرالزمان ازدواج
 … و لذا امروز در عصر حاکمیت مطلقه و تمام عیار صنعت است که ازدواج به عنوان « تعهد سپاری زمان » در حال انقراض است: آخرالزمان! تا جائی که دیگر کسی حاضر نیست بیش از یکبار با یک نفر همخوابه شود و

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی آخرالزمان شناسی عرفانی

کتاب صوتی آخرالزمان شناسی عرفانی
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 ۸۷- کتاب صوتی (۱) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)
۸۷- کتاب صوتی (۲) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)
۸۷- کتاب صوتی (۳) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) – ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)
۸۷- کتاب صوتی

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی آخرالزمان خانواده

کتاب صوتی آخرالزمان خانواده
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۱۷۰- کتاب صوتی (۱) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) – ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)
۱۷۰- کتاب صوتی (۲) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) – ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)
۱۷۰- کتاب صوتی (۳) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) – ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)
بیشتر بخوانید

کتاب صوتی : دائره المعارف عرفانی جلد دوم

کتاب صوتی : دائره المعارف عرفانی جلد دوم
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
کتاب صوتی (۱) دائره المعارف ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)
کتاب صوتی (۲) دائره المعارف ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)
کتاب صوتی (۳) دائره المعارف ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)
کتاب صوتی (۴) دائره المعارف ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)
کتاب

بیشتر بخوانید
انفجار تضادها و پوچی ها در آخرالزمان:

انفجار تضادها و پوچی ها در آخرالزمان:
آنکه می خواهد همواره در چشم دیگران آدمی مهربان و صادق و ایثارگر و خردمند و خوشبخت جلوه کند مشغول نبردی مستهلک کننده با حقیقت نفس خویشتن است و در این نبرد با حق، رنجور و دیوانه می

بیشتر بخوانید
نوع دگر فهمیدن ( اراده آخرالزمانی )

 نوع دگر فهمیدن ( اراده آخرالزمانی ):
نوع دگر فهمیدن یک اراده آخرالزمانی است یعنی اراده ای برای خروج از این دنیا و ورود به آخرت و جهان ماورای طبیعت.

اراده به دگر شدن طبعاً حاصل اراده به پایان رسیدن و بن بست با

بیشتر بخوانید
شخصیت های سه شقه در آخرالزمان

شخصیت های سه شقه در آخرالزمان
۲۴- و اما بدترین و هلاک شده ترین نوع شخصیت سه شقه شدن است بین خود، دیگری و خدا. یعنی شخصیت فردی یا اجتماعی که عشق و دین را هم شریک خودپرستی نموده است. و لذا بین خود

بیشتر بخوانید