کتاب صوتی معمای آزادی

کتاب صوتی معمای آزادی

۱۹- حسرت مرگباری که هنوز هم امروزه یک روستائی در بدست آوردن زندگی در یک شهر بزرگ دارد و یا یک جهان سومی برای مهاجرت به غرب دارد بدان معناست که تکنولوژی در چشم بشر همان تکنولوژی

بیشتر بخوانید
معمای آزادی

معمای آزادی
۱- آزادی از چه، و از اسارت چه؟ آزادی از اسارتِ خود، آزادی از اسارت غرایز و امیال غیر ارادی خود، آزادی از اسارت خانواده، همسر، فامیل، ایل، قومیت، جامعه، و کل بشریت، آزادی از اسارت تاریخ و کل وراثت فیزیکی و روانی

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی معمای آزادی

کتاب صوتی معمای آزادی
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۳۴– کتاب صوتی (۱) معمای آزادی  – ۱۳۷۹
۳۴– کتاب صوتی (۲) معمای آزادی  – ۱۳۷۹
۳۴– کتاب صوتی (۳) معمای آزادی  – ۱۳۷۹
۳۴– کتاب صوتی (۴) معمای آزادی  – ۱۳۷۹
۳۴– کتاب معمای آزادی  – ۱۳۷۹
همه کتاب های صوتی در سایت : khanjany.com و

بیشتر بخوانید
یگانگی ۲

یگانگی
۰+۱+۷۸- انسان مجبور است که مختار باشد و مختار است تا مجبور شود … اینست یگانگی!
۰+۱+۸۱- آنکه دروغ می گوید نهایتاً دروغ خود را باور می کند … اینست یگانگی!
۰+۱+۸۳- آنکه به دیگران تهمت می زند بخود تهمت زده است … اینست

بیشتر بخوانید
حکومت عادل

حکومت عادل

۶۱- حکومت عادل آنست که امکان را برای آحاد جامعه فراهم آورد که در آن جامعه هر کسی بتواند خودش باشد نه شبیه دیگران. و حاکمان و دولتمردان بایستی خودشان اسوه این خودیت و عزت نفس و استقلال و بی تائی باشند

بیشتر بخوانید
حق انسان بودن و آزادی بیان

برتر از جان

آن حقی که در انقلاب ۵۷ از نفس ناطقه مردم ایران قیام کرد حق آزادی بیان بود که آرمان مشترک همه افراد و گروه ها بود یعنی حق انسان بودن! و مردم ایران در آن قیام بر آستانه خلق جدید انسان

بیشتر بخوانید
آزادی و حق انتخاب در قلب قرآن

چرا رسول خدا (ص) آیهالکرسی را قلب قرآن نامیده است؟
قلب هر چیزی سرچشمه حیات و هستی آن چیز است و آیهالکرسی را اکثر مسلمین از بَر میخوانند و برای رفع همه گرفتاری های خود فوت میکنند بدون آنکه بدانند که این خاصیت از چه

بیشتر بخوانید
راه نجات کشور از بحران

چرا آیهالکرسی تنها راه نجات از بحران است؟

“هرگاه که در محاصره فتنه ها قرار گرفتید به قرآن رجوع کنید” رسول اکرم-

اجبار در دین در طی چند نسل موجب رویگردانی مردم از نظام و نیز رویکردشان به دشمن بوده است یعنی اراده

بیشتر بخوانید
مذهبِ ضد مذهب

مذهبِ ضد مذهب
۲۶۶- … به زبان ساده آیا راز “مذهبِ ضد مذهب ” چیست؟ چرا بشریت راه چاه را در پیش گرفته و در ثقل و جمادی فرو میرود؟ چرا تاریکی پرستی پیشه کرده است؟ چرا اینقدر به خودش ظلم می کند و خود

بیشتر بخوانید
انتخاب

انتخاب 
ذات انتخاب، جمعی و جهانی است.  یعنی وقتی که انتخاب می کنی آنچه را که می دانی حق انتخاب است و انتخاب برحق است برای کل بشریت انتخاب می کنی نه فقط برای خودت.  لذا طبیعی است که همه و بخصوص در مرحله نخست

بیشتر بخوانید