کتاب صوتی : دائره المعارف عرفانی جلد دوم

کتاب صوتی : دائره المعارف عرفانی جلد دوم
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
کتاب صوتی (۱) دائره المعارف ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)
کتاب صوتی (۲) دائره المعارف ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)
کتاب صوتی (۳) دائره المعارف ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)
کتاب صوتی (۴) دائره المعارف ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)
کتاب

بیشتر بخوانید
حق الیقین – ۲۰۰۰ حکمت – ۴

حق الیقین – ۲۰۰۰ حکمت 
۹۱۸- آنچه که امروزه درویشی نامیده می شود ایدئولوژی سیاسیِ معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر است.
۹۲۳- اسلام یک اصل عملی بیشتر ندارد آن صدق است.
۹۳۰- بدی خود را اقرار کن در نزد خوبتر از خودت تا خوب شوی.
بیشتر بخوانید

بحران فروپاشی ایران

ای طالبان معرفت نفس
و ای دلدادگان به کلام حق
آگاه شوید و آگاه نمایید :
 
امروزه ملت و دولت ایران بایستی شبانه روز آیهالکرسی را تفسیر و تأویل کنند اگر براستی می‌خواهند که این کشور را از سراشیبی سقوط در انواع تباهی برهانند
بیشتر بخوانید

طلاق عاطفی

طلاق عاطفی
۱۳۴- … زنانی که جز شوهران خود هر مردی را به دل خود راه میدهند چرا که نمی خواهند تحت اراده و ولایت شوهر باشند. اینان چه بسا حتی در رابطه جنسی هم تمام تلاش خود را می کنند تا شوهر بر دلشان

بیشتر بخوانید
فلسفه تکفیر اندیشه

فلسفه تکفیر اندیشه

براستی معلوم نیست که چرا میزان کفر و ایمان از قلمرو علم به وادی تئوریھای فلسفی کشیده شد . اگر

میزان ما قرآن و عترت است که محک کفر و ایمان بشر نه برداشتھای ذھنی وسخنان

بیشتر بخوانید
( یک آسیب شناسی دینی)

( یک آسیب شناسی دینی)
 
دینی که به عنوان ابزاری در خدمت توجیه و تقدیس استثمار و ریا و مفاسد اقتصادی باشد ھمان مذھب
ابلیس است که در قوم یھود مولّد مذھب سامری شد و به صھیونیزم رسید. و در مسیحیت مولدّ

بیشتر بخوانید
« اسلام ناب » چیست؟

« اسلام ناب » چیست؟
دین اسلام ، دین آخرین و دین آخرالزمان و دین عرصه انسان جھانی است و لذا اسلام ناب بدون ھرشرک
و نژاد پرستی و اقتدار گرائی فرقه ای و ملی، دینی است که بیانگر نیاز انسان آخرالزمان در سراسر
بیشتر بخوانید