بارانداز حکمت

بارانداز حکمت
 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
فهرست مطالب :
زندگی آرمانی(بهشت زمینی)-فلسفه تاریخ اسلامی-ناب گرائی-عشق ورزی خدا-خوشبختی یعنی چه؟-شهامت بودن-اقتصاد اسلامی-یکبار دگر حسین(ع)-راز غریزه جنسی-فراق و وصال-در باره فرقه غالیه-در وادی بیماری-توشه آخرت-بهائی گری-عرفان و ستاری-معنای انقلاب-رو به رو-راز مدرسه-ضرورت و امکان-حدیث عشق-حکمت چیست؟-اشارات

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی مدینه فاضله اسلامی

کتاب صوتی مدینه فاضله اسلامی
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۹۹–  کتاب صوتی (۱) مدینه فاضله اسلامی (تصویری از جامعه امام زمانی‌) – ۱۳۸۸
۹۹–  کتاب صوتی (۲) مدینه فاضله اسلامی (تصویری از جامعه امام زمانی‌) – ۱۳۸۸
۹۹–  کتاب صوتی (۳) مدینه فاضله اسلامی (تصویری از جامعه امام زمانی‌)

بیشتر بخوانید
حق الیقین – ۲۰۰۰حکمت – ۵

حق الیقین – ۲۰۰۰حکمت
۱۱۱۳- یأس تو از امید توست. این امید است که تو را مأیوس می کند.
۱۱۳۲- آنکه معتقد است که علوم و فنون غرب خوب است ولی افسوس اخلاق غرب فاسد است مثل اینست که می گوید: اخلاق انبیاء و اولیاء

بیشتر بخوانید
شور و مستی

همنشینی ابدی

۶۰۰- طبق احادیث نبوی عالیترین فیض و رحمت و کرم و محبت خداوند بر اهل بهشت اینست که در همه حال و در همه سو با اهالی بهشت به کمال جلال و جمال همنشین است و اینست آن شور و مستی و

بیشتر بخوانید
روح جاودانگی

عمر بهشت و دوزخ
۱۸- باز هم متذکر می شویم که یوم الخلود که روز آشکار شدن و تکمیل بهشت و دوزخ است روزی است که کافران در دوزخ و مؤمنان در بهشت، به روح جاودانگی می رسند و جاودانگی را درک و دریافت می

بیشتر بخوانید
ارزش معرفت

ارزش معرفت
 
۲۴۵- ارزش خارق العاده معرفت آن است که انسانِ در حال سقوط آزاد را در نیمه راه بیدار می سازد و بال پرواز می بخشد. و در غیر این صورت انسان، پس از سقوط و انهدام بیدار می شود که دیگر راه

بیشتر بخوانید
ظهور قیامت آخرالزمان

ظهور قیامت آخرالزمان
 
۶- « جهنم آشکار شد و بهشت بسیار نزدیک گردید.» قرآن- که این آیه دال بر ظهور قیامت آخرالزمان است و لذا بسیاری از وعده های بهشتی و دوزخی خداوند امروزه از همین حیات دنیا تحقق می یابد: «بترسید از روزی

بیشتر بخوانید
وعده گاه – میعاد

وعده گاه – میعاد
۲۳- و حتی بسیاری آنگاه هم که قیامت کبری فرا رسید و بساط جهان جمع و طومارش پیجیده شد هنوز هم به وقت نیستند و می خواهند به دنیا بازگردند و لذا خود را در آتش سرنگون می کنند زیرا دوزخ،

بیشتر بخوانید
روانشناسی بهشت و جهنّم

روانشناسی بهشت و جهنّم
انسان، حیوانی آتشخوار است و ھر چه که بیشتر آتش می بلعد عطش او در مصرف بیشتر انرژیھا
شدیدتر می گردد. نگاه کنید که بشر در طول تاریخ بتدریج ھمه زمین را به آتش کشیده و یا تبدیل به آتش
نموده

بیشتر بخوانید
سخنان قصار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی ص

« سخنان قصار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی ص »
*خداوند دین خود را بدست کافران اشاعه می دھد .
* بر حذر باشید از اینکه نان قرآن بخورید .
*تقیّه دین من است و ھر که از آن خارج شود از من خارج

بیشتر بخوانید