کتاب صوتی مالیخولیای پزشکی

روش های درمان مدرن

پزشکی مدرن به چند شیوه به نبرد با امراض برخاسته است:

۱- نبرد با امراض مسری که همان نبرد با میکروب هاست. این نبرد در دو موضع انجام می گیرد. یکی در بیرون از

بیشتر بخوانید
کتاب (صوتی) فرهنگ لغات خان جانی

کتاب (صوتی) فرهنگ لغات خان جانی

بیمار: 

انسانی را گویند که دچار کاهش حیات و سلامت و عزت شده باشد و احساس مرگ و نیستی کند. بیمار شدن همان بی مادر شدن است یعنی از رحمت دور شدن

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی درد خدا ( علت بیماریها)

کتاب صوتی درد خدا

علت درونی بیماری ها

بیماریهای بشر محصول ناکامیهای وی در امیال و آرزوهای آگاه و ناآگاه وی است. این یک تعریف بشری از علت امراض است چه جسمانی، روانی، عاطفی، و چه متافیزیکی. و

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی هستی بایستی

کتاب صوتی هستی بایستی

۲۳۸- من نخستین روان شناسی هستم که اعلان نمودم و به تحقیق و دلایل عینی و عقلی به وضوح ثابت کردم که همه امراض جسمانی و عصبی و روانی بشر که عذاب آفرین هستند چیزی جز عذاب

بیشتر بخوانید
بی کسی و بیماری

بیماری و بیکسی 
۳۳- آنچه را که انسان بیماری مینامد ( اعم از امراض تن و اعصاب و روان ) حاصل بی کسی او و نداشتن دوستی مخلص است که او را محض وجودش دوست بدارد. هرگاه کسی را یافت که یکدیگر را خالصانه دوست

بیشتر بخوانید
درد خدا ( علل بیماری ها )

علت درونی بیماریها
مسئله بیماریهای بشر محصول ناکامیهای وی در امیال و آرزوهای آگاه و ناآگاه وی است. این یک تعریف بشری از علت امراض است چه جسمانی، روانی، عاطفی، و چه متافیزیکی. و کلاً امراض و ناهنجاریها و رنجهای بشری را میتوان به همین

بیشتر بخوانید
فلسفه عرفان درمانی:

فلسفه عرفان درمانی:
تعریف عرفان درمانی
عرفان چیست؟
درمان چیست؟
بیماری چیست؟
انواع امراض
اشیاء
عشق ها
هراس ها
تبلیغات و وسوسه ها و شایعات
بخود-آئی به عنوان تنها راه درمان
معنای پیر
چند نمونه از عرفان درمانی
دانلود کتاب:
 ۵۹- کتاب صوتی  فلسفه عرفان درمانی

بیشتر بخوانید
علت بیماری ها ( مبانی عرفان عملی )

۲۷-علت بیماری ها :
– بیماری های مسری عارضه مردم پرستی است.
– بیماری های خونی (غلضت خون،چربی، اوره، قند و امثالهم) عارضه حرام خواری است و قبض رزق.
 – بیماری های موروثی و ژنتیکی عارضه نژادپرستی است که شامل خودپرستی جنسی و قومی می

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد اول

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد اول
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
کتاب صوتی (۱) دائره المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)
کتاب صوتی (۲) دائره المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)
کتاب صوتی (۳) دائره المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)
کتاب

بیشتر بخوانید
مالیخولیای پزشکی – علت بیماری ها

مالیخولیای پزشکی – علت بیماری ها
پزشکی که میکروب ها و ویروس ها و آب و هوا و غذا را علت بیماری می داند هرگز نمی تواند شفابخش باشد بلکه امراض را تشدید می کند و به همین دلیل است که امروزه هر بیماری که

بیشتر بخوانید