قربانیان عشق

دو علت اساسی جنون
 
۱۶- پس دو علت اساسی و تاریخی در جوامع بشری زمینه همه کفرانها و شقاوتها و هلاکتهاست: اناث پرستی ( عورت پرستی زنانه ) و حساب و ریاضیات پرستی! و این دو عنصر محوری کوری و کری و جنون بشر

بیشتر بخوانید
تمدن نامرد

پایان مردانگی و زنانگی و دوستی:
 
امروزه مرد هر چه که دارای اقتدار علمی و صنعتی و اقتصادی و سیاسی بیشتری می شود، از جانب زن، منفورتر می گردد و اگر کل دنیایش را یکجا به زنی بخشد آن زن قادر نیست که او

بیشتر بخوانید
کفر بشر در مقابل رحمت الهی

جعل الهی
 
۱۴َـ یکی از رایج ترین انکار و کفران جعل الهی در بشر همانا همسر است که هرکسی همسرش را لایق خود نمی داند و خود را بهتر و برتر می پندارد. و دیگر موقعیت اقتصادی و معیشتی است. و دیگر موقعیت جغرافیایی

بیشتر بخوانید
لحظه بروز جنایت : طغیان جنون

لحظه بروز جنایت : طغیان جنون
۵۶۳- « کبر» یعنی کبر در قبال واقعیت، یعنی نفی و تکذیب و انکار آنچه که هست یعنی نبرد بر علیه هستی و خالق هستی و این یعنی کفر. و « مکر » یعنی تلاش برای مخفی داشتن این

بیشتر بخوانید
فلسفه جنایت

فلسفه جنایت
« جنایت » به لحاظ لغت از ریشه « جن » است پس معنای لغوی آن جن زده گی تا سر حد فعالیت
و به سر انجام رسیده گی می باشد لذا غایت جنون می باشد.
جنون یعنی رسوخ جن در نفس آدمی.

بیشتر بخوانید