کتاب صوتی علم، فلسفه،عرفان، هرمنوتیک

حکمت چیست؟

در تاریخ اسلام می خوانیم که روزی عده ای از دانشمندان به نزد رسول اکرم (ص) آمده اند و از او در باره فلسفه و راز احکام دین سئوال کرده اند و ایشان پاسخ فرمودند که ما انبیاء آورندگان

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی حقیقت چیست؟

حقیقت چیست؟

۱۴- عرفان و خاصه عرفای اسلامی و ایرانی جمعاً بر این امر متفق القولند که خود انسان حجاب حقیقت خویش است و باید از میان خویش برخیزد. در اینجا انسان بعنوان کانون ضدیت با حقیقت و دشمن اصلی و

بیشتر بخوانید
زمینه ای در عرفان خانواده

زمینه ای در عرفان خانواده
مقدمه :
این کتاب حاصل چند سال پژوهش تجربی و بالینی در ماهیت روابط عاطفی انسانها بخصوص در قلمرو خانواده و زناشوئی است و نیز جمع بندی حاصل از صدها ساعت مباحثه تنگاتنگ زناشوئی و تربیتی در متن خانواده های

بیشتر بخوانید
هزار لب لباب

هزار لب لباب:
اسلحه مومن، توبه است.
ظن مومن همواره درست از آب در می آید.
حدس مومن از یقین کافر، درست تر است.
دروغ گفت کسی که ادعای ایمان کرد در حالیکه هنوز آرزوئی در سر دارد.
براستی که مومنان مهربانند.
اگر مردم جهان

بیشتر بخوانید
۷۷۷ راز توحیدی

اینست یگانگی
۰+۱+۴۶۳- انسان تا پوچ نشود و پوچی اش را تصدیق نکند لایق و طالب محبت نمی شود یعنی با یک انسان یگانه ای که خود را نابود کرده است. اینست یگانگی!
۰+۱+۴۷۹- یگانه شدن عین مردن در هر لحظه می ماند آنگاه که

بیشتر بخوانید
بارانداز حکمت

بارانداز حکمت
 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
فهرست مطالب :
زندگی آرمانی(بهشت زمینی)-فلسفه تاریخ اسلامی-ناب گرائی-عشق ورزی خدا-خوشبختی یعنی چه؟-شهامت بودن-اقتصاد اسلامی-یکبار دگر حسین(ع)-راز غریزه جنسی-فراق و وصال-در باره فرقه غالیه-در وادی بیماری-توشه آخرت-بهائی گری-عرفان و ستاری-معنای انقلاب-رو به رو-راز مدرسه-ضرورت و امکان-حدیث عشق-حکمت چیست؟-اشارات

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد ۳

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد ۳
 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 در باره : حکایات عرفانی – حکمت جاوید – جملات قصار – هرمنوتیک – اسرار واژه ها – هنر و ادبیات – شخصیت های معروف 
ریز فهرست : 
مصاحبه با یک زن مطلقه ،

بیشتر بخوانید
حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت) -۳

حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت)
۶۶۲- حافظه آدم دروغگو به او دروغ می گوید.
۶۷۳- خودشناسی یکی از راههای سعادت نیست بلکه تنها راه سعادت است.
۶۸۸- نشانه مرگ دل، حرص است.
۷۱۵- آنکه در عشق به جنس مخالف حیا و پاکی پیشه کند به حقیقت

بیشتر بخوانید
حق الیقین – ۲۰۰۰ حکمت

حق الیقین – حکمت
۴۵۶- آنکه در مقابل علوم و فنون دنیوی احساس حقارت می کند از حیوانات هم پست تر است زیرا عالیترین چنین هنری در نزد حیوانات است.
۴۵۸- نخستین مقصد رشد برای انسانِ به خود آمده، رسیدن به شعور حیوانی است. زیرا

بیشتر بخوانید
حق الیقین – ۲۰۰۰ حکمت

حق الیقین – ۲۰۰۰ حکمت
۱۷۵- تا زمانی که گمان می بری حتی یکی از مشکلات تو با پول برطرف می شود در حق خویش جاهل و همواره بر مشکلات تو افزوده می شود.
۱۸۰- توانائی های انسان یک سوء تفاهم است.
۱۸۶- در نظر

بیشتر بخوانید