زمینه ای در عرفان خانواده

زمینه ای در عرفان خانواده
مقدمه :
این کتاب حاصل چند سال پژوهش تجربی و بالینی در ماهیت روابط عاطفی انسانها بخصوص در قلمرو خانواده و زناشوئی است و نیز جمع بندی حاصل از صدها ساعت مباحثه تنگاتنگ زناشوئی و تربیتی در متن خانواده های

بیشتر بخوانید
هزار لب لباب

هزار لب لباب:
اسلحه مومن، توبه است.
ظن مومن همواره درست از آب در می آید.
حدس مومن از یقین کافر، درست تر است.
دروغ گفت کسی که ادعای ایمان کرد در حالیکه هنوز آرزوئی در سر دارد.
براستی که مومنان مهربانند.
اگر مردم جهان

بیشتر بخوانید
۷۷۷ راز توحیدی

اینست یگانگی
۰+۱+۴۶۳- انسان تا پوچ نشود و پوچی اش را تصدیق نکند لایق و طالب محبت نمی شود یعنی با یک انسان یگانه ای که خود را نابود کرده است. اینست یگانگی!
۰+۱+۴۷۹- یگانه شدن عین مردن در هر لحظه می ماند آنگاه که

بیشتر بخوانید
بارانداز حکمت

بارانداز حکمت
 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
فهرست مطالب :
زندگی آرمانی(بهشت زمینی)-فلسفه تاریخ اسلامی-ناب گرائی-عشق ورزی خدا-خوشبختی یعنی چه؟-شهامت بودن-اقتصاد اسلامی-یکبار دگر حسین(ع)-راز غریزه جنسی-فراق و وصال-در باره فرقه غالیه-در وادی بیماری-توشه آخرت-بهائی گری-عرفان و ستاری-معنای انقلاب-رو به رو-راز مدرسه-ضرورت و امکان-حدیث عشق-حکمت چیست؟-اشارات

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد ۳

کتاب صوتی دائره المعارف عرفانی جلد ۳
 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 در باره : حکایات عرفانی – حکمت جاوید – جملات قصار – هرمنوتیک – اسرار واژه ها – هنر و ادبیات – شخصیت های معروف 
ریز فهرست : 
مصاحبه با یک زن مطلقه ،

بیشتر بخوانید
حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت) -۳

حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت)
۶۶۲- حافظه آدم دروغگو به او دروغ می گوید.
۶۷۳- خودشناسی یکی از راههای سعادت نیست بلکه تنها راه سعادت است.
۶۸۸- نشانه مرگ دل، حرص است.
۷۱۵- آنکه در عشق به جنس مخالف حیا و پاکی پیشه کند به حقیقت

بیشتر بخوانید
حق الیقین – ۲۰۰۰ حکمت

حق الیقین – حکمت
۴۵۶- آنکه در مقابل علوم و فنون دنیوی احساس حقارت می کند از حیوانات هم پست تر است زیرا عالیترین چنین هنری در نزد حیوانات است.
۴۵۸- نخستین مقصد رشد برای انسانِ به خود آمده، رسیدن به شعور حیوانی است. زیرا

بیشتر بخوانید
حق الیقین – ۲۰۰۰ حکمت

حق الیقین – ۲۰۰۰ حکمت
۱۷۵- تا زمانی که گمان می بری حتی یکی از مشکلات تو با پول برطرف می شود در حق خویش جاهل و همواره بر مشکلات تو افزوده می شود.
۱۸۰- توانائی های انسان یک سوء تفاهم است.
۱۸۶- در نظر

بیشتر بخوانید
حق الیقین

حق الیقین
۱۱- ناکامیهاست که آدمی را به خودش نزدیک می کند.
۲۶- با مرگ، نفس بر یگانگی خویش با جهان مطلع می شود.
۳۴- اکثر مردم سخن خویش را نمی فهمند اینست منشأ سوء تفاهم.
۷۱- گناه، اشکال خاصی از اعمال نیست بلکه نیت

بیشتر بخوانید
حکمت جاوید

چند حکمت پسامدرن

رئیس جمھور محصول رأی مردم نیست بلکه رأی مردم محصول رئیس جمھور شدن کسی است که باید رئیس جمھور شود.

عجب نیست که عشق به نفرت انجامد عجب است که نفرت به عشق می انجامد.

نیازی که با ناز

بیشتر بخوانید