زمینه ای در عرفان خانواده

زمینه ای در عرفان خانواده
مقدمه :
این کتاب حاصل چند سال پژوهش تجربی و بالینی در ماهیت روابط عاطفی انسانها بخصوص در قلمرو خانواده و زناشوئی است و نیز جمع بندی حاصل از صدها ساعت مباحثه تنگاتنگ زناشوئی و تربیتی در متن خانواده های

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی آخرالزمان خانواده

کتاب صوتی آخرالزمان خانواده
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۱۷۰- کتاب صوتی (۱) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) – ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)
۱۷۰- کتاب صوتی (۲) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) – ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)
۱۷۰- کتاب صوتی (۳) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) – ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)
بیشتر بخوانید

قدرت مدیریت و رهبری

قدرت مدیریت و رهبری
۹- انسان بمیزانی که سائر بچه ها را همسان فرزند خود می داند و نسبت به آنها حس مسئولیت می پذیرد بر عرصه رهبری وارد شده است.
۱۰- کسی که در رهبری بر خانواده خود محدود می شود و خانواده اش

بیشتر بخوانید
اساس بذر افشانی عداوت و کینه در خانواده ها

اساس بذر افشانی عداوت و کینه در خانواده ها:
۲۶- زنی که با شوهرش اخم و سنگین و بدسلیقه و بیحال است و درد دل نمی کند و در بیرون خانه لبخند به لب دارد و با همه نامحرمان می جوشد زنی بی حجاب و

بیشتر بخوانید
تنها باش و در میان باش

تنها باش و در میان باش
بزرگترین معما و عذاب جانکاه بشر مدرن همانا دیالکتیک و تضاد فرد و جمع است: تنها بودن در جمع! و این وضعی غیر قابل تحمل است. … این همان وضع آخرالزمان وجود است که امروزه همه به آن مبتلایند

بیشتر بخوانید
زن سالاری،فرزند سالاری، اسباب بازی سالاری

زن سالاری،فرزند سالاری، اسباب بازی سالاری
۱۷- خانواده زن سالار بسرعت بسوی بچه سالاری می رود زیرا زن مرید فرزند خویش است و لذا مرد هم مرید بچه می شود. و لذا امروزه با جهانی بچه سالار و بازیچه و بازیگر روبرو هستیم که حتی

بیشتر بخوانید
فروپاشی خانواده

نشانه بزرگ آخرالزمان

۳۲۴-استهلاک و فروپاشی هسته اجتماع یعنی خانواده در پایان قرن بیستم از نشانه های بزرگ عصر آخرالزمان است. پوچی رابطه زناشوئی که بصورت تباهی عواطف فامیلی و سپس نابودی روابط اجتماعی در کل کالبد جامعه بروز کرده است نشان می دهد

بیشتر بخوانید
یک دیوانه خانه عمومی

یک دیوانه خانه عمومی
 
امروزه اگر از روزنه ای از بیرون نظری به اندرون اکثر زناشوئی ھای مدرن بیندازیم مواجه با یک دیوانه خانه کوچک و تمام عیار می شویم. دیوانه خانه ای واقعی و به معنای درست کلمه. که در آن زن یک

بیشتر بخوانید
نبرد بین دو خدا در خانه

نبرد بین دو خدا در خانه
۶۰- … نه اینکه زن بخاطر زایمانش خود را خدا سازد و همه را به پرستش خود وادارد و مرد هم بدلیل اینکه رزق الهی را به خانه می آورد خود را رزاق بخواند و سایرین را به پرستش

بیشتر بخوانید
راه نجات از زن – ذلیلی

راه نجات از زن – ذلیلی
بی ھیچ تعارفی باید گفت زن – ذلیلی مردان مخصوصاً در عصر جدید که عصر حاکمیت جھانی شھوت
باره گی است چیزی جز اسارت مردان در پائین تنه زنان نیست و به زبان ساده تر مردان زن ذلیل در
بیشتر بخوانید