شخصیت های سه شقه در آخرالزمان

شخصیت های سه شقه در آخرالزمان
۲۴- و اما بدترین و هلاک شده ترین نوع شخصیت سه شقه شدن است بین خود، دیگری و خدا. یعنی شخصیت فردی یا اجتماعی که عشق و دین را هم شریک خودپرستی نموده است. و لذا بین خود

بیشتر بخوانید
نشانه های عرفانهای دجالی و حقیقی

نشانه های عرفانهای دجالی و حقیقی
۴۱- از نشانه های بارز انسانهای مبتلا به عرفانهای دجالی و شیطانی اینست که زندگیشان غرق در تشنج و زجر و افسردگی و پریشانی و هذیان و انزجار و بی نزاکتی و بی ادبی است و افسارگسیختگی. و از

بیشتر بخوانید
حکمت جاوید

آنکه ایمان ندارد…
آرامش ندارد .
ادب ندارد .
عزّت نفس ندارد .
اتکاء به نفس ندارد .
وفا ندارد .
جدیّت ندارد .
محبّت ندارد .
دوست ندارد .
اعتماد ندارد .
عقل ندارد .
نظافت ندارد .
باوری ندارد .
ھوش ندارد

بیشتر بخوانید
دجال و امام

دجال و امام
 
دجّال ھر مذھب و مکتبی از بطن خودش پدید می آید و اتفاقاً از نزدیکترین حدّ وجود آن صاحب مکتب و
بواسطه مشاھدات و آموزه ھای درجه اول و عالی آن مذھب رشد می کند.
دجّال موسی (ع) ، سامری

بیشتر بخوانید
بزرگترین معمای عرفانی دوران

بزرگترین معمای عرفانی دوران
به نام خدا
چرا بشر مدرن ھر چه که به لحاظ صورت و ظواھر زندگی و آداب حیاتی و علوم و فنون زیست و آموزش و
پرورش و تعلیم و تربیت جھانی و خوراک و پوشاک و ھمۀ مصارف و

بیشتر بخوانید
معرفی چند دجال و مکتب دجالی

معرفی چند دجال و مکتب دجالی
او شو
……………………………………
دموکراسی
……………………………………
انرژی درمانی
……………………………………
خام خواری
……………………………………
کارلوس کاستاندا
……………………………………
کریشنا مورتی
……………………………………
سیمون دوبوار
……………………………………
سینمای حقیقت
……………………………………
جھانی شدن
……………………………………
پیوند ژنتیک
……………………………………
شیمی درمانی
……………………………………
کارل پوپر
……………………………………
برابری زن و مرد
بیشتر بخوانید

اوشو در ایران و جریانات مدرن تئوسوفی و ارتباط آنها با معرفت نفس

اوشو در ایران و جریانات مدرن تئوسوفی و ارتباط آنها با معرفت نفس

اوشو
اوشو در ایران
اوشو یک شومن عارف نما و قدیس مآب بود که عمری در آمریکا و هندوستان به دنبال دار و دسته ای برای مقام بودایی و

بیشتر بخوانید
امام شناسی و امامت در تشیع و مذهب امامیه

امام شناسی و امامت در تشیع و مذهب امامیه

امام شناسی
صراط المستقیم کجاست؟
صراط المستقیم یعنی کوتاهترین و سریعترین راهی که انسان را به مقصود سعادت و رستگاری و جاودانگی و کمال یعنی به خدا می رساند. پس راه بین خود

بیشتر بخوانید
حکمت-دجال و امام-آخرالزمان-روانکاوی-روان درمانی

دجّال و امام
دجّالِ هر مذهب و مکتبی از بطن خودش پدید می آید و اتفاقاً از نزدیکترین حدّ وجود آن صاحب مکتب و بواسطه مشاهدات و آموزه های درجه اول و عالی آن مذهب رشد می کند. دجّال موسی (ع)،

بیشتر بخوانید