فرق زندگی عرفانی و ظلمانی

زندگی عرفانی
۳۴- فرق زندگی عرفانی و ظلمانی بسیار ساده است: زندگی جدی و زندگی بازی و شوخی: صداقت با خود و مکر با خود: صدق با خدا و مکر با خدا. همین و بس!
۳۵- همه می دانند که خدا هست و بر روی

بیشتر بخوانید
صدق و صداقت

صداقت دو وجه دارد با خویش و غیر خویش !
صداقت با خویشتن عبارتست از ھمسوئی و ھمخوانی احساس با اندیشه و اندیشه با عمل .
 و این مقام صدیقین و موحدین وجودی است در درجات !
و اما صداقت با دیگران اینست که درباره

بیشتر بخوانید
تربیت فرزند

١ -باب فرزند
اول بدان که فرزند تجسم رابطه پدر و مادر خویش است چرا که مخلوق این رابطه است تن به تن ! در این معنا بمان .
دوم اینکه فرزند تو ادامه و تکامل توست نه تقلید و تکرار تو ! و این

بیشتر بخوانید
فلسفۀ پفک (تمدن پفکی)

فلسفۀ پفک (تمدن پفکی)
به لحاضی دگر تمدن مدرن را بایستی تمدن پفکی نامید که دوران پف کردن و ورم نمودن ھمه چیز ھاست: اشیاء ، مصنوعات ، میوه جات ، آدم ھا ، اندیشه ھا ، عواطف و کل معیشت و اقتصادی که ذاتش

بیشتر بخوانید
معنای ازدواج ( خوشبختی یا کشف هو )

معنای ازدواج ( خوشبختی یا کشف هو )
ازدواج در معنای لغتش عبارت است از دو تا شدن و دوتائی زیستن . این ھمان ھستی من–توئی است . آدمی تاقبل از ازدواج یک ھستی منی دارد و فقط من است و در خویش زندگی می

بیشتر بخوانید
از کجا آمده ام ، آمدنم بهر چه بود ( هدف از زندگی)

هدف از زندگی
قرنھا پیش مولانا فرمود:
روزھا فکرمن این است و ھمه شب سخنم
که چرا غافل از احوال دل خویشتم
از کجا آمده ام ، آمدنم بھر چه بود
به کجا می روم آخر ننمایی وطنم
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک
بیشتر بخوانید

فرهنگ ایرانی ( عشق و نفرت-ایثار و انتقام)

حق ایرانی بودن
۱۵- ایرانی قومی شدیداً عاطفی و مهربان و دارای طبعی ایثارگرانه و عاشق منش است و لذا در این امور همواره دچار افراط گردیده و از عقلانیت و حکمت بیگانه شده و ساقط می گردد و آنگاه عشقی آتشین مبدل به نفرتی

بیشتر بخوانید
تناقض شیکی و حجاب ( جلب نظر)

تناقض شیکی و حجاب ( جلب نظر)
حجاب اگر به انگیزه عفت و عصمت است در یک کلام بمعنای جلب نظر نکردن به عمد است بواسطه لباس
،رفتار یا گفتار و روشھای زیستن . امروزه بسیاری معتقدند و حتّی در رسانه ھای ملی ما تبلیغ

بیشتر بخوانید
حقوق برابری زن و مرد، حق طلاق، حق سقط جنین

نقش محوری زن در ادامه یا قطع رابطه زناشوئی
همانطور که قبلاً نیز نشان داده ایم حتی در جبری ترین ازدواج ها هم انتخاب در نزد زن است چه در تن در دادن به رابطه جنسی و چه در ادامه زندگی زناشوئی و چه در

بیشتر بخوانید
ایدئولوژی هزاره سوم « نیهیلیزم »

ایدئولوژی هزاره سوم « نیهیلیزم »
وقتی از محبت سخن می گوئی هر چه عاطفه را به سخره می گیرند و از علم دم می زنند که «عشق یک دروغ قدیمی است» ولی آنگاه که از عقل سخن می گوئی به ناگاه عاشق پیشه می

بیشتر بخوانید