کتاب (صوتی) انسان کامل ( سرگذشت علیین ) – جلد دوم

کتاب (صوتی)
انسان کامل ( سرگذشت علیین ) – جلد دوم 
سلوک روحی اولیاء،عرفا و صدیقین:
بودا(ع) – خضر(ع) – سقراط – لائوتزو – مانی و مزدک – مریم مجدلیه – سلمان – ابوذر – حلاج – عین القضاه همدانی – ابو علی سینا –

بیشتر بخوانید
عرفان در زندگی

اشراقات دازگاره
۱۷۰- من شریعت و معرفت و حقیقت را در زندگی طبیعی خود کشف کردم نه از طریق تاریخ و کتاب و موعظه و مسجد و خانقاه و ورد و ریاضت و چله نشینی و فنون از پیش تعیین شده.
۱۷۱- دین و عرفان

بیشتر بخوانید
وجدان چیست

وجدان
وجدان در لغت بمعنای وجود-دان است یعنی دانائی وجود و تشخیص بین وجود و عدم و تفکیک مرز نور و خاک و درک حکم اراده نوری است.
حکم وجدان در هر مورد بصورت ندای آری یا نه در دل شنیده می شود و هر

بیشتر بخوانید
آیا است است؟

آیا است است؟
نمی دانم که از کجا و چگونه این ماجرا را آغاز کنم. فقط یکبار بود، نه بیشتر. نمی دانم کجا بود و کی. فکر میکنم هیچ جائی از مکان و زمان نبود.
فقط یکبار بود که او را دیدم.
نمیدانم چگونه بگویم

بیشتر بخوانید
بی کسی و بیماری

بیماری و بیکسی 
۳۳- آنچه را که انسان بیماری مینامد ( اعم از امراض تن و اعصاب و روان ) حاصل بی کسی او و نداشتن دوستی مخلص است که او را محض وجودش دوست بدارد. هرگاه کسی را یافت که یکدیگر را خالصانه دوست

بیشتر بخوانید
معمای آرام و قرار

معمای آرام و قرار 
۴۳۶- آرام و قرار گرفتن یعنی آرام و قرار گرفتن در خویشتن! آیا نه اینست؟
۴۳۷- ولی گویا هیچکس نمی تواند در خود قرار گیرد و آرام شود زیرا جهان بیرون امکان لحظه ای در خود نشستن را به کسی نمی

بیشتر بخوانید
عرش عرفانی اخلاق

عرش عرفانی اخلاق (دیالکتیک دیالکتیک)
۱- خداوند عالم به گفته خودش از هر چیزی یک زوج آفرید: ماده و معنا، دنیا و آخرت، ظاهر و باطن، خیر و شر، نر و ماده، مرگ و زندگی، باید و نباید، بهشت و دوزخ، حلال و حرام، نور

بیشتر بخوانید
ترس – جمال – همتائی و بی تائی

کتاب صوتی پدیده شناسی عرفانی : ترس – جمال – همتائی و بی تائی
۶- ترس محصول اسارت انسان در زمان است و زمان همان دالان تاریکی است که حوادث را می زایاند.
۷- اگر تغییر نمی بود ترس نمی بود و تغییر فرزند زمان

بیشتر بخوانید
فلسفه غرایز – خودارضائی

فلسفه غرایز – خودارضائی
مسئله خود – ارضائی اما واقعه ای بس عظیم و حیرت آور و بسیار قابل تفکر است که بندرت در باره اش بطور جدی اندیشیده شده است. لمس فرد از خودش: نوازش کردن خویشتن! آیا این تنگاتنگ ترین و نزدیکترین و

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی فرهنگ خانجانی

کتاب صوتی فرهنگ خانجانی
 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۵۵- کتاب صوتی (۱) فرهنگ خانجانی – ۱۳۸۴ (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)
۵۵- کتاب صوتی (۲) فرهنگ خانجانی – ۱۳۸۴ (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)
۵۵- کتاب صوتی (۳) فرهنگ خانجانی – ۱۳۸۴

بیشتر بخوانید