زنده بگور کردن دختران در عصر جدید

زنده بگور کردن دختران در عصر جدید
۶- مسئله زنده به گور کردن دختران فقط امری مربوط به جاهلیت اعراب نبوده و بلکه به صور گوناگون در همه اقوام بشری حاکم بوده و هست. امروزه شعار برابر سازی زن و مرد ادامه تکاملی و بسیار

بیشتر بخوانید
حقوق عرفانی – حق عشق

حق عشق
اکثز آدمها تمام عمر در انتظار کسی هستند که چون فرشته ای سوار بر اسب سفیدی بیاید و عاشقشان شود و آنها را بر اسب خود سوار کند و به سرزمین عشق ببرد و تا ابد بپرستد ولی عده ای اندک شمارند که

بیشتر بخوانید
عشق شناسی

عشق شناسی
بسم الله العشق
۱- همه مرثیه ها برای عشق است. عشقی که حقوقش ادا نشده و لگد مال گردیده است.
۲- همه جنایت ها نیز برای عشق است. عشقی که مورد خیانت واقع شده و به مبلغی ناچیز فروخته شده است.
۳- دو

بیشتر بخوانید
نقد اندیشه مطلق – ذهن انسان

نقد اندیشه مطلق
۵۳- کل تکبر و غرور و سلطه جوئی و استکبار جهانی انسان از بابت ذهن اوست از اینکه می بیند که صاحب چه قدرت مطلقه و جاودانه ای است در سر خویشتن، ولی با اینحال بندرت می تواند از این قدرت عظیم

بیشتر بخوانید
نکاتی در خودشناسی ۲

نکاتی در خودشناسی
۲۰- هیچ چیز خوبی نیست که برای دیگران بخواهی و خودت به آن نرسی.
۲۱- هیچ چیز بدی نیست که برای دیگران بخواهی و خودت به آن نرسی.
۲۲- هیچکس نمی تواند بدی را برای دیگران بخواهد ولی خوبی را برای خودش.
بیشتر بخوانید

نکاتی در خودشناسی

نکاتی در خودشناسی
۱- آنچه که می شنوید، می بینید و می یابید همان چیزی است که می خواهید.
۲- شما ضد خود هستید و در خودخواهی همواره به ضد خودتان می رسید مگر اینکه آگاهانه ضدیت با خود پیشه کنید تا به حق خود

بیشتر بخوانید
انسان کامل کیست؟

انسان کامل کیست؟
۱- انسان کامل را مترادف و مشابه هویت الهی قرار دادن نه تنها ادعائی علناً مشرکانه است بلکه اثبات این ادعا هم ناممکن و مهمل است الا بواسطه ایجاد توهمات و ابداع خرافات و انتساب دروغهائی حیرت آور به یک مخلوق که

بیشتر بخوانید
معنا شناسی – انسان چیست؟

معنا شناسی – انسان چیست؟
۱۳- ولی آیا انسان چیست؟ من خودم چیستم؟ زن و مرد، زشت و زیبا، کافر و مومن، فقیر و پولدار، خوشبخت و بدبخت، سالم و بیمار، جوان و پیر وو … آیا انسان بدین وسیله معنا می یابد و برای

بیشتر بخوانید
راز عاقبت تراژیک عشق

راز عاقبت تراژیک عشق
۱۴- و اما عشق در قلمرو حیات اجتماعی همواره متوجه معشوقهای زمینی است. یعنی این بی خودی درونی همواره به یک انسانی در بیرون از خود عاشق است و کسی را مخاطب قرار داده و یک انسان بی خود دیگری را

بیشتر بخوانید
عشق آخرالزمانی مرد

عشق آخرالزمانی
۱۵- «عشق بازی» اساسی ترین اصطلاح و لفظی است که روح تمدن مدرن را بیان می کند. بازی با عشق. نمایش عشق، تظاهر به عشق وو…
۱۶- هر چه میخواهی می دهم تا تظاهر کنی که عاشق منی و عشق مرا باور کنی:

بیشتر بخوانید