یگانگی

یگانگی
۰+۱+۳۱- عشق و عقل نمایشی کوتاه برای همسر است و نمایشی بس شاقه. لذا عمر زناشوئی ها بس کوتاه است الا اینکه هر دو دست از عشق و عقل بردارند و فاسق و دیوانه شوند … اینست یگانگی!
۰+۱+۳۲- بشر در طی هزاران سال

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی نامه های عرفانی 

کتاب صوتی نامه های عرفانی 
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 ۱۰۷- کتاب صوتی (۱) نامه‌های عرفانی ( ج ۱ ) – ۱۳۸۸
۱۰۷- کتاب صوتی (۲) نامه‌های عرفانی ( ج ۱ ) – ۱۳۸۸
۱۰۷- کتاب صوتی (۳) نامه‌های عرفانی ( ج ۱ ) – ۱۳۸۸
۱۰۷- کتاب صوتی (۴) نامه‌های عرفانی

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی : گفتگوئی با استاد علی اکبر خانجانی:

کتاب صوتی : گفتگوئی با استاد علی اکبر خانجانی:
کتاب صوتی ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما – ۱
کتاب صوتی ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما – ۲
کتاب صوتی ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما – ۳
کتاب صوتی ناگفته

بیشتر بخوانید
انتشار کتاب های صوتی

کتاب های صوتی استاد
علی اکبر خانجانی
منتشر شد.

استفاده و یا دانلود
رایگان از سایت:

khanjany.net
 

بیشتر بخوانید
استاد علی اکبر خانجانی

استاد علی اکبر خانجانی
 

بیشتر بخوانید
کتاب های صوتی

دانلود کتاب های صوتی استاد علی اکبر خانجانی:
۱- ماهی سیاه کوچولو ( ادامه داستان صمد بهرنگی )
۲- آیا است است؟ ۱
۲- آیا است است؟ ۲
اَبَر انسان ۱
اَبَر انسان ۲
اَبَر انسان ۳
اَبَر انسان ۴

بیشتر بخوانید
روسپی های واقعی

۳۶۲- نویسندگانی که نان آثار خود را می خورند روسپی های جهان اندیشه اند. و نیز این نوع هنرمندان که روسپی های جهان عاطفه اند. و نیز این نوع روحانیون که روسپی های جهان مذهب هستند. من بزرگترین روسپی شناس جهانم. در روسپی خانه های

بیشتر بخوانید
نشر آثار

انتشار و گسترش نور

۹- در سوره عصر شاهدیم که راه رهائی از خسران و هلاکت دهر ( عصر ) دو مرحله دارد که مرحله اولش ایمان و اصلاح است و مرحله دومش ابلاغ و توصیه آن به دیگران می باشد! زیرا ایمان و

بیشتر بخوانید
راه نجات و رشد و کمال

راه نجات و رشد و کمال
۲۵۱- هر کس مرا قلباً تصدیق کند از عذابهای لاعلاج رهائی می یابد. و هر کس مرا تبعیت کند بر راه رشد و تعالی وارد می شود. و هر کس با من دوستی نماید و بماند همنشین «کمال» شده

بیشتر بخوانید
باور به خدا

باور به خدا
 
  ۲۵۵- کسی که به من ایمان آورد می‌تواند خدا را باور کند : خدائی که انسان را بر خود ارجح نموده است : خدای عشق!
 
استاد علی اکبر خانجانی
 
کتاب هستی بایستی
 
 
 
 

بیشتر بخوانید