عرفان در هزاره سوم

عرفان در هزاره سومهزاره سوم میلادی اگر معروف به عصر بحرانهای جهانی است که این بحران گوئی که سرنوشت نهائی کل این تمدن دو هزار ساله را بروی زمین رقم می زند در حقیت عصر بحران ابتدائی ترین مفاهیم و ارزشها و واژه

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی یگانه

اینست یگانگی:

۰+۱+۲۳۱- وآنگاه که نیازی، جابرانه و یا مکارانه ( با ناز و چاپلوسی ) قصد برآورده شدن دارد اگر هم بظاهر برآورده شود باطناً نه تنها برآورده نمی شود بلکه وجود را حریص تر و قحطی زده تر می

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی شوکران حقیقت

کتاب صوتی شوکران حقیقت

پس پاکی و ناپاکی و گناه و ثواب را بایستی در طرز تفکر و نیز در نیات مقطعی هر عملی جستجو نمود. چه بسا یک طرز فکر کلاً نمی تواند مولد اعمال درستی باشد و هر مراقبه

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی معماهای عرفانی

کتاب صوتی معماهای عرفانیکودک: ” از کجا آمده ام؟ چه کسی مرا بوجود آورده است؟ قبلاً کجا بوده ام؟ به کجا خواهم رفت؟ برای چه بوجود آمده ام؟ …” “چرا آب راه می رود؟ چرا آتش می سوزاند؟ چرا بعضی چیزها مدور است؟…چرا اصلاً چیزی

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی من – تو – او (جان، جامعه، خدا)

کتاب صوتی من – تو – او

کلام الله

من: پروردگارا با من کلامی بی واسطه من بگو. 

او: هم اینک گفتم.

من: ولی من چیزی نشنیدم.

او: علتش

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی کند و کاوی در حقوق ( حق ابطال)

کتاب صوتی کند و کاوی در حقوق ( حق ابطال)

آنچه که انسان را اسیر و برده غیر می سازد نه نیاز او به غیر، بلکه انکار نیازش به غیر است و بروز تکبرانه و ریاکارانه نیازش به غیر. آنچه که

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی فلسفه زمان

فلسفه زمان – دوستی و زمان

۳۵- من حتی دیگر تعجب نمی کنم که فقط تبسم می کنم. لبخند ابدی و منجمد شده بودا را اینک بهتر درک می کنم. چرا باید از تباه شدن و نابودی هراسید. این بی ایمانی

بیشتر بخوانید
فلسفه وجودی زن (زن شناسی)

فلسفه وجودی زن (زن شناسی)

در طول تاریخ بشری زنان مردنما یا مردوار همواره اتگشت شمار و کمیاب بوده اند همانطور که مردان زن وار. ولی در تمدن جدید که همان تمدن صنعتی و کتابی می باشد که بزرگترین ویژگی ذاتی

بیشتر بخوانید
فلسفه غرایز

فلسفه غرایز : سلطه گری

هر یک از غرایز روانی بدون یک یا همه سائر غرایز جسمانی نه معنا و نه انگیزه ای دارد و نه زمینه و ابزار عمل. آنچه که تکبر و خود-پرستی و خود-برتربینی و سلطه گری و

بیشتر بخوانید
فلسفه ارتباطات (وجود سوم)

فلسفه ارتباطات (وجود سوم)

۱۷- نیمه دوم عمر که قلمرو وجود دوم است خود به خود عرصه سست شدن بنیادهای وجود اول است یعنی عرصه ضعف غرایز و قوای مادی وجود اول. یعنی قوت و میل و امکان بلعیدنها بتدریج کاهش

بیشتر بخوانید