روی عشق

وجه الله
مهربانی میکن ای مه روی عشق
همزبانی میکن ای هاهوی عشق
 
ای که جمله فاسقان را کشته ای
کشتگانت را ببر در کوی عشق
 
مطلقت اندر سبب آتش زده
کرده دل را خانه کوکوی عشق
 
ای تو در من، من

بیشتر بخوانید
معرفت و پرستش

معرفت و پرستش
ولی باید بدانیم که فقط کسی نهایتاً بخود و خود-شناسی می رسد و به سرچشمه این گنج بی پایان دست می یابد که در وادی پرسش و درخواست از دیگران تا به آخرِ راه را خالصانه طی کرده باشد یعنی به غایت

بیشتر بخوانید
معرفت و قیامت

معرفت و قیامت
اینک دیگر برای کلیه سئوالها فقط و فقط یک پاسخ وجود دارد. چرا چنین است؟ زیرا قیامت است. همه ناکامیها، رسوائیها، تلخیها، تردیدها، بی بنیادیها، پوچی ها، رنج ها، بن بست ها و لاعلاجیها و … برای این است که قیامت است

بیشتر بخوانید
قانون چیست؟

قانون چیست؟
قانون، مجموعه احکام و اصول و فروعی است که راه و روش افراد و گروههای اجتماعی را در کلیه امور زندگی دنیا معین می کند.
قانون بر دو نوع است: قانون خدا و قانون شیطان. قانون خدا همان است که بواسطه انبیای الهی

بیشتر بخوانید
عذاب و معرفت

عذاب و معرفت
با نظری به زندگی معتادان که از مظاهر درجه یک رسوائی و عذاب و بدبختی هستند متوجه نکاتی می شویم که ما را در درک و حقانیت این عذاب یاری می دهد. تکبر و غرور بسیار افراطی و خود-پرستی تا سرحد ستمگری

بیشتر بخوانید
نشانه های خود-شناسی

نشانه های خود-شناسی
کسی که خود را می شناسد همواره دگرگون می شود، به لحاظ کلام و حالات و آداب و راه و روش زندگی. و در عین حال در هر دگرگونی نیز آرامتر و مطمئن تر می شود. و نیز همواره در عطش دگرگونی

بیشتر بخوانید
قیامت

قیامت
قیامت واقعه دیدار انسان با خداست در اوج کمال و در اشد آشکاری جمال. و همه مسائل و حوادث مربوط به قیامت بر اساس و محور همین دیدار است و در خدمت و پشتوانه این رویاروئی می باشد. رویاروئی اشرف مخلوقات با خالق خویش

بیشتر بخوانید
زندگینامه ماورای طبیعی من – جام بلا

زندگینامه ماورای طبیعی من – جام بلا
مقدمه:
 این کتاب پردغدغه ترین اثری است که نگاشته ام. دغدغه این امر که مبادا از روی خودبینی و عجب و خودستائی باشد. ولی بهر حال با هزار ترس و لرز عرفانی به نگارش آمده است تا در

بیشتر بخوانید
دعای سباسب

دعای سباسب
« و موسی درون خود ترسی را احساس کرد. گفتیم مترس! همانا تو برتری و آنچه در دست داری را بیفکن تا آنچه ساخته اند را به سرعت بگیرد که آنچه ساخته اند مکر ساحر است و ساحر از هر طرفی که درآید

بیشتر بخوانید
حضرت «مجد» – شکوه

حضرت «مجد» – شکوه
۱- «مجد» از جمله صفاتی است که همه انسانها شبانه روز به جستجویش هستند و آن حق است اگر به صفت باشد و نه ریا و نمایش! زیرا انسان بایستی مستمراً در کسب صفات خدا و اخلاق الله باشد و مجید

بیشتر بخوانید