فقدان عقل در جهان اسلام

۲۸۲- با کدام عقلی می توان کتابی را بجای خواندن و فکر کردن و فهمیدن، پخت و خورد و مالید و پاشید و بر در و دیوار نوشت تا بیمه کند. پس بدان که عقل کاملا تعطیل شده است یعنی درب رحمت بسته است بر

بیشتر بخوانید
شرح اسمای الهی – عشق مرد و زن

عشق مرد و زن
۱۰۳- ال عاشق لا است یعنی هو عاشق هی است یعنی مرد عاشق زن است و لذا معرف و هستی بخش اوست. زیرا هیچ زنی بدون عشق یک مرد دارای هویت و احساس وجودی نیست.
۱۰۴- و زن ، عاشق این

بیشتر بخوانید
راز دهر -زمان آزاد شده بواسطه ماشین و تکنولوژی

راز دهر -زمان آزاد شده بواسطه ماشین و تکنولوژی
۳۰۶- پس تکنولوژی به انسان مدرن این حداقل حقیقت را می آموزد که مشکل بشر هرگز کمبود وقت و کوتاهی عمر نبوده است بلکه این بوده که اصلاً نمی داند با همین عمر کوتاهش چه کند!

بیشتر بخوانید
راز دهر – پیشرفت در آخرالزمان

راز دهر – پیشرفت در آخرالزمان
۲۴۹- در آخرالزمان عمده تشنجات و جنون و جنایات و تباهی های بی سابقه در تاریخ حاصل اندیشه «پیشرفت» است بر لبه سقوط آخرالزمان! زیرا دیگر جائی برای به پیش رفتن نیست. چون زمان به آخر رسیده است در

بیشتر بخوانید
راز دهر – سکوت

راز دهر – سکوت
۲۱۲- وجود، سکوت است! سکوت نخست به معنای حرف نزدن و اسکان زبان است و سپس سکوت ذهن و اسکانش در خویشتن. و سپس سکته کردن در جریان زمان دهری و بازایستادن و در خود مکث نمودن! و فقط در چنین

بیشتر بخوانید
راز دهر ۱

راز دهر
۱۲۹- دهر زدگان در عین حال که دائماً دهر و روزگار و زمانه و سرنوشت و کائنات را نفرین و لعن می کنند بطرز حیرت آوری آنرا می پرستند و به زبانی خاص خود در واقع خداوند را در حق خود ظالم می

بیشتر بخوانید
از علائم شیطان زدگی انسان مدرن

علائم شیطان زدگی انسان مدرن
۱۰۲۲- یکی دیگر از علائم شیطان زدگی در بشر مدرن، خود-مسخرگی و لودگی دائم است. این شیطان زدگی در قلمرو فرهنگ عامه گاه در گویش روزمره نیز آشکار است که به صورت الفاظی زشت نهادینه می شود و جنبه ای

بیشتر بخوانید
تنبیه فرزندان

تنبیه فرزندان
۵۷۴- پس بدان آنکه را ولایت قهری و عدالتی نیست اصلاً هیچ رحمت و محبتی هم نیست جز بازیگری و چاپلوسی و عیاشی و ریا! و آنکه نسبت به عزیزانش ولایت قهری و عدالت نمی ورزد آنان را دوست نمی دارد زیرا مسئولیتی

بیشتر بخوانید
جراحیهای به اصطلاح زیبائی

جراحیهای به اصطلاح زیبائی
۳۶۷- زن جمال روح مرد است پس هر زنی که جمال خود را به بازار می برد مردش را هم به بازار برده و نفس مردش هم روسپی صفتی در میان زناکاران است و بدین ترتیب همه فرزندان آن زن هم

بیشتر بخوانید
شیطان پرستی چیست؟

شیطان پرستی چیست؟
۳۱۳- تا زمانی که شیطان را در صورت موجودی هیولائی و پست و رذل و کثیف و خائن و چاقوکش و عرق خور و زناکار متصوری او را نشناخته ای! شیطان در نهان تو موجودی الهی و عاشق و دوستی جان نثار

بیشتر بخوانید