فلسفه وجودی زن (زن شناسی )

زن شناسی
زن اساساً و همواره تحت فشارها و القاعات گوناگونِ مرد است که بطرز جنون آمیزی به این باور ریائی نسبت به خودش می رسد که موجودی ضعیف و ابله می باشد. کاذب بودن این باور به همین دلیل همواره در نوسان و تردید

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی فریادِ زن

کتاب صوتی فریادِ زن
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۱۴۸- کتاب صوتی (۱) فریادِ زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) – ۱۳۹۲ (Womanly self-knowledg)
۱۴۸- کتاب صوتی (۲) فریادِ زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) – ۱۳۹۲ (Womanly self-knowledg)
۱۴۸- کتاب صوتی (۳) فریادِ زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) – ۱۳۹۲ (Womanly self-knowledg)
همه کتاب های صوتی در سایت

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی فلسفه وجودی زن

کتاب صوتی فلسفه وجودی زن
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۳۰ – کتاب صوتی (۱) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹
۳۰ – کتاب صوتی (۲) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود زنانه) ۱۳۷۹
۳۰ – کتاب صوتی (۳) فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱) (کندوکاوی در وجود

بیشتر بخوانید
دشمنان عشق عرفانی

دشمنان عشق عرفانی
۱۵- امروزه عشق عرفانی دو دشمن قسم خورده دارد که یکی ملایان مذاهب هستند و دیگری زنان. زیرا ملایان، خداوند را مایملک شخصی خود می دانند که کسی حق ندارد بدون اجازه آنها با او رابطه برقرار کند تا چه رسد به

بیشتر بخوانید
تمکین زن

قدرت تمکین زن
 
۲- تمکین بمعنای ممکن ساختن است. تمکین زن در زندگی که در قرآن کریم ذکر شده است نیز بمعنای ممکن ساختن رابطه زناشوئی است زیرا اگر زن نخواهد زندگی زناشوئی امکان پذیر نخواهد بود و لذا عدم تمکین یکی از علل

بیشتر بخوانید
هویت جنسی زن

هویت جنسی زن
 
پس زنی که به هر نیتی قدر جنسی خود را قیمت نهاد ( هر قیمتی و در مبادله با هر چیز مادی و یا عاطفی و غیره ) در حقیقت شروع به فروختن هویت انسانی خود نموده است و به زبان

بیشتر بخوانید
هویت فکری و مادری زن

هویت فکری و مادری زن
آیا براستی شنیده ها و خوانده ها و آموزش های همگانی و مدرسه ای در حکم فکر هستند و تفکر محسوب می شوند؟ اگر چنین باشد لااقل زن به مدرسه رفته مدرن چرا زنی متفکر نشده است، آیا مگر مرد

بیشتر بخوانید
حماقت مردانه و مکر زنانه

حماقت مردانه و مکر زنانه
” مرد مظهر عقل و زن مظهر عشق است ” : به نظر ما دروغ و تهمت و جهل و سوء تفاهمی بزرگتر از این پدید نیامده است. پذیرش این ادعا از جانب مرد بزرگترین نشانه حماقت مردانه و از

بیشتر بخوانید
هویت ذاتی زن

هویت ذاتی زن
زن همواره می خواهد که مردی وی را عاشقانه بپرستد.  اینست آن هویتی که ذاتاً برایش باقی می ماند و بدین واسطه همه کمبودها و سختی ها را گوارا می یابد.  زنی که عاشق صادق داشته باشد هرگز دکتر و مهندس و

بیشتر بخوانید
برابری و یا تضاد بین زن و مرد

برابری و یا تضاد بین زن و مرد

۱۹۹- هر چیزی در مرد مشابه اش در زن معنا و خاصیت و بروز کاملاً متضادی دارد هم به لحاظ جمال و رفتار و گفتار و سلیقه و هم به لحاظ صفات و

بیشتر بخوانید