خروج مهدی

منجی های هر عصر و قوم

۶- ناجی و هادی، خداست ولی نجات یافته و هدایت شده الهی را که منجی و مهدی می نامند به مثابه خلیفه نجات و هدایت خدا برای مردمانند که طبق حدیث نبوی، پس از دوازده امام در هر

بیشتر بخوانید
عطش نجات

عشق به نجات و ناجی
 
۱۸- ” نجات ” یک مدینه فاضله و بهشت تصویری در ذهن نیست. یک ایدئولوژی دینی یا فلسفی هم نیست بلکه رهایی از ذهن و احساس و امیال و اهداف و بستگی ها و عواطف و عشق و نفرتهاست.

بیشتر بخوانید
چه نباید کرد ؟

چه نباید کرد ؟
 
بایستی تا حد امکان از تکنولوژی و فرآورده ھایش پرھیز نمود .
 
بایستی تا حد امکان از جھان دانش و صنعت پزشکی فاصله گرفت .
 
بایستی رسانه ھا را باور نکرد و تبعیت ننمود .
 
بایستی

بیشتر بخوانید
سید حسنی کیست؟

سید حسنی کیست؟
در روایت شیعه آمده است که قبل ازظھور جھانی امام زمان (ع)یک سید حسنی ظھور می کند که
امامتش بر مردم ھمچون امامت امام حسن (ع) مظھر رحمت و صلح و شفاعت برای ھمه خلایق اعم
از کافر و موٌمن است

بیشتر بخوانید
چگونه دلی تواب میشود – چگونه کسی به امامت میرسد !

چگونه دلی تواب میشود – چگونه کسی به امامت میرسد !
انصراف و توبه و تحول از یک راه و روش که تمام زندگیمان را بر آن اساس بوده ایم مھمترین واقعه کل
زندگی ماست . این توبه یا به جبر است یا توفیق

بیشتر بخوانید
فلسفه تاریخ نبوت

فلسفه تاریخ نبوت
نبوت در یک کلام چیزی جز امر به معروف و نھی از منکر نبوده است . این امر ونھی از زبان وحی در اعماق
فطرت بشری مولد عقلانیت شد که ھمین امر موجب ختم نبوت گردید که سرآغاز دین عقلی است .
بیشتر بخوانید

امام شناسی و امامت در تشیع و مذهب امامیه

امام شناسی و امامت در تشیع و مذهب امامیه

امام شناسی
صراط المستقیم کجاست؟
صراط المستقیم یعنی کوتاهترین و سریعترین راهی که انسان را به مقصود سعادت و رستگاری و جاودانگی و کمال یعنی به خدا می رساند. پس راه بین خود

بیشتر بخوانید
امام زمان (عج) و رجعت حسینی ایشان – ماه محرّم آمد!!

امام زمان (عج) و رجعت حسینی ایشان

ماه محرّم آمد!!

«مظلومیت مضاعف حسین (ع) از جانب شیعیان»
 
یغمای جندقی عارف و شاعر عمله و آواره عصر قاجار در پیش درآمدی بر ماه محرم می گوید:
ماه محرم آمد هنگام عیش

بیشتر بخوانید
آخرین سئوال (نجات آخرالزمان)

 

آخرین سئوال
(نجات آخرالزمان)
 
حرف آخر اینست که کل بشریت با سرعتی فزاینده د رحال سقوط آزاد در دوزخ تکنولوژی و آزادی و جنون
و جنایت است و ھیچ قدرتی قادر نیست این حرکت را در جوامع متوقف نماید تا ظھور ناجی

بیشتر بخوانید
پیامی از استاد خانجانی

پیامی از استاد خانجانی
 
به مناسبت انتشار مجموعه آثارشان
 
(راهنمای مطالعه مجموعه آثار استاد خانجانی)
 
بسم اللّه النور
 
سلام و تبریک و شفاعت و نور محبت خداوند خالق بر همه انسانها در همه جای جهان خاصه بر

بیشتر بخوانید