حق الیقین (۲۰۰۰حکمت)-۷

حق الیقین (۲۰۰۰حکمت)
۱۶۱۸- همه چیز را رها کن تا چیزی یابی که همه چیز باشد.
۱۶۱۹- فرزتدان از والدین پیرترند.
۱۶۶۱- مومن با بیزاری مرتکب گناهی می شود و کافر با غرور.
۱۶۶۶- آنچه در همه مراحل بارزترین نشانه رشد است خشوع است و

بیشتر بخوانید
فرق عذاب و بلا

عذاب یا بلا
 
۳۲۲- ضرب المثل معروف ” خدا نزدیک بلا نزدیک ” در رأس شعارهای منافقان قرار دارد و با این شعار می خواهند که عذابهای حاصل از ریاکاری هایشان در دین را به حساب تقرب به حق بگذارند و رسوائی خود را

بیشتر بخوانید
فرستاده خدا

عذاب پس از اتمام حجت:
 
۲- ولی در همه آیاتی که سخن از هلاکت قومی رفته است می خوانیم که قبل از آن رسولی به نزدشان آمده است و با آنان اتمام حجت کرده است: «مردم هیچ شهری را هلاک نکردیم الا اینکه قبلاً

بیشتر بخوانید
اشد غیرت خدا

دخان و عذاب آخرالزمان
 
۲- «روزی که با بطش کبیر خود، شما را به اشد گرفتن گرفتار می سازیم.» (یوم نبطش البطشه الکبری) دخان ۱۶- و اما چون به آیات قبلش بازگردیم در می یابیم که چنین روزی که اشد غیرت خدا می جوشد

بیشتر بخوانید
فلسفه قتل عام مغول در نیشابور

فلسفه قتل عام مغول در نیشابور
در میان ھمه تھاجمات و قتل عامھای تاریخی ، قتل عام مغولان در جھان و خاصه در ایران و مخصوصاً در شھر نیشابور در صدر عبرتھا و حیرتھای تاریخی قرار دارد و ھر اھل معرفتی را به تفکّر وا

بیشتر بخوانید
لذت ذلّت(فلسفه مازوخیزم)

لذت ذلّت(فلسفه مازوخیزم)
 
چه بسا شاھد زندگیھای بغایت ذلت باری ھستیم که مدتھا ادامه دارد و صاحبش برای رھائی از اینھمه
ذلّت کمترین تلاشی ھم نمی کند و حتی دست کسانی را که می خواھند یاریش دھند رد می کند. و این
جای

بیشتر بخوانید
فلسفه رنج

فلسفه رنج
ھر درد و رنج و گرفتاری و عذاب مادی و معنوی و عاطفی بشر انگیزه ای برای فھمی برتر است و در واقع
جز برانگیختن قوۀ ادراک رسالت دیگری ندارند .
پس حماقتی برتر از این نیست که آدمی بجای تفکّر و

بیشتر بخوانید
عذاب انکار حق

 
عذاب انکار حق
آنکه آگاھانه حقیقتی را انکار می کند این انکار حق او را جبراً بسوی ارتکاب اعمال بر خلاف میلش می
کشاند و بدینگونه اراده اش انکار می شود . آنکه حقّی را انکار می کند خود را انکار می کند

بیشتر بخوانید