روابط عاطفی اینترنتی

روابط عاطفی اینترنتی
… ولی اگر این روابط عاطفی و راز دل کردن جمعی، فاسقانه و مشرکانه باشد آن جمع را با شیطان محشور می سازد و شیطان همواره همراهشان خواهد بود که این امر در سوره مجادله هشدار داده شده است. حال اگر این

بیشتر بخوانید
بن بست عاطفی و جنسی مرد و ارتباط با عالم غیب

بن بست عاطفی و جنسی مرد و ارتباط با عالم غیب
این یک واقعیت تلخ و مضحک است که هر مردی که با زنش قهر می کند و با وی به بن بست عاطفی و جنسی و فکری می رسد به ناگاه درویش و عارف

بیشتر بخوانید
نشانه های عرفانهای دجالی و حقیقی

نشانه های عرفانهای دجالی و حقیقی
۴۱- از نشانه های بارز انسانهای مبتلا به عرفانهای دجالی و شیطانی اینست که زندگیشان غرق در تشنج و زجر و افسردگی و پریشانی و هذیان و انزجار و بی نزاکتی و بی ادبی است و افسارگسیختگی. و از

بیشتر بخوانید
منشأ پیدایش عرفان های نوظهور

منشأ پیدایش عرفان های نوظهور :
۴۲۲ – انسان صنعتی مدرن عذابها و لذایذی را می چشد که بیان عذابها
و لذتهای دوزخ و بهشت در نظرش کودکانه می آید و لذا هیچ باور و تحریکی
در ذهنش ایجاد نمی کند و بلکه او

بیشتر بخوانید
اوشو در ایران

اوشو در ایران
اوشو یک شومن عارف نما و قدیس مآب بود که عمری در آمریکا و ھندوستان بدنبال دارو دسته ای برای
مقام بودائی و برھمنی بود ولی جز بیماران مبتلا به داروھای روان گردان و نیھیلیست ھای رومانتیک
حامیانی نیافت . او را

بیشتر بخوانید
بی پیر مرو ظلمات !!

بی پیر مرو ظلمات !!
 
این ضرب المثل عرفانی در زبان ما حاکی از عمق فرھنگ ماست . ظلمات کجاست ؟
ھمانا جھان تاریک ھزاران لای باطن ماست . و این بدان معناست که بی چراغ راه که ھمان پیر روحانی و
امام

بیشتر بخوانید
برزخ و حقّ آن, قبض و بسط روح, فلسفه دنیا و …

برزخ و حقّ آن, قبض و بسط روح, فلسفه دنیا

خود – آئی زن
زن تحت الشعاع نگاه مردش به انسانیت و روح انسانی زنده می شود ولی هنوز موجودی برزخی است و خودی ندارد بلکه به تازگی طالب خود و

بیشتر بخوانید
اوشو در ایران و جریانات مدرن تئوسوفی و ارتباط آنها با معرفت نفس

اوشو در ایران و جریانات مدرن تئوسوفی و ارتباط آنها با معرفت نفس

اوشو
اوشو در ایران
اوشو یک شومن عارف نما و قدیس مآب بود که عمری در آمریکا و هندوستان به دنبال دار و دسته ای برای مقام بودایی و

بیشتر بخوانید