سرآغاز عاشق شدن

سرآغاز عاشق شدن
غایت سرنوشت هر بشری تنهائی کامل اوست. هر چه سریعتر و خالصانه تر به این غایت خود برسد از عذابها رسته است و بمیزانی که از این غایت می گریزد مجبور به خود-فریبی و مردم-فریبی می گردد و جز رسوائی و خفت

بیشتر بخوانید
شطحیات (تأویل عشق هاهومی)

شطحیات (تأویل عشق هاهومی):
۱-  آدمی هر کجا که نیازمندتر است عاشقتر می نماید تا نیازش را مهار و تعدیل کند و از حقارت و بنده گی خود نسبت به مخاطب (معشوق) بکاهد. یعنی بجای آنکه به مخاطب خود بگوید: بمن رحم و ایثار کن

بیشتر بخوانید
مذهب اصالت عشق

مذهب اصالت عشق
عشق شمشیر است آنهم با دوسر            یک سرش بر خود زند یک سر دگر
تقدیم به :
همه کسانی که تا کنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی عشق، نه گفته و یا با آن بازی و مکر

بیشتر بخوانید
روانشناسی عشق

روانشناسی عشق
 ۰+۱+۳۸۰- همه علوم انسانی به این دلیل محکوم به ابطال هستند و فریب می دهند که اصلاً انسان را درک نکرده اند و آن همانا حق واژگونی انسان در ذاتش می باشد. این همان کفر ذاتی بشر است. اینست یگانگی!
۰+۱+۳۸۱- زن، عاشق

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی مذهب اصالت عشق جلد اول

کتاب صوتی مذهب اصالت عشق جلد اول
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۱۳۰- کتاب صوتی (۱) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)
۱۳۰- کتاب صوتی (۲) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)
۱۳۰- کتاب

بیشتر بخوانید
کتاب های صوتی عشق شناسی و معماهای عرفانی

کتاب های صوتی (فایل زیپ ) عشق شناسی، معماهای عرفانی ، من و حوا تألیف استاد علی اکبر خانجانی:
۹۵- کتاب صوتی عشق شناسی – ۱۳۸۸(Theosophy of love)
 ۴۳- کتاب صوتی معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) – ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)
 
۷۹- کتاب صوتی من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) – ۱۳۸۷
(Theosophical Journals)
بیشتر بخوانید

دانلود کتاب های صوتی : عشق شناسی ، هزار لب لباب و …

دانلود کتاب های  صوتی:
عشق شناسی 
هزار لب لباب
اشراقات دازگاره
هستی بایستی
فلسفه اعتیاد
 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
@eshghvaerfan2

بیشتر بخوانید
دشمنان عشق عرفانی

دشمنان عشق عرفانی
۱۵- امروزه عشق عرفانی دو دشمن قسم خورده دارد که یکی ملایان مذاهب هستند و دیگری زنان. زیرا ملایان، خداوند را مایملک شخصی خود می دانند که کسی حق ندارد بدون اجازه آنها با او رابطه برقرار کند تا چه رسد به

بیشتر بخوانید
سرنوشت تراژیک عشق

سرنوشت عشق در آخرالزمان

۹۹- و اما سرنوشت عشق در آخرالزمان بس فجیع و تراژیک و جنایت بار شده است زیرا هنوز آغاز نشده به شهوت و زنا می انجامد و نابود می گردد و لذا همراه با فریاد عشق شاهد پیدایش جریانات ضد

بیشتر بخوانید
عشق و رحمت خداوند

عشق خداوند به انسان

۷۴- … و از این منظر آن حکایت معروف قابل تأمل است که روزی خداوند در عوالم الهام و مکاشفه به عارفی گفت: آیا می خواهی تو را در میان مردم رسوا کنم که فردا بجای تکریم و تعظیم تو

بیشتر بخوانید