روانشناسی عشق

روانشناسی عشق
 ۰+۱+۳۸۰- همه علوم انسانی به این دلیل محکوم به ابطال هستند و فریب می دهند که اصلاً انسان را درک نکرده اند و آن همانا حق واژگونی انسان در ذاتش می باشد. این همان کفر ذاتی بشر است. اینست یگانگی!
۰+۱+۳۸۱- زن، عاشق

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی مذهب اصالت عشق جلد اول

کتاب صوتی مذهب اصالت عشق جلد اول
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۱۳۰- کتاب صوتی (۱) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)
۱۳۰- کتاب صوتی (۲) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)
۱۳۰- کتاب

بیشتر بخوانید
کتاب های صوتی عشق شناسی و معماهای عرفانی

کتاب های صوتی (فایل زیپ ) عشق شناسی، معماهای عرفانی ، من و حوا تألیف استاد علی اکبر خانجانی:
۹۵- کتاب صوتی عشق شناسی – ۱۳۸۸(Theosophy of love)
 ۴۳- کتاب صوتی معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) – ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)
 
۷۹- کتاب صوتی من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) – ۱۳۸۷
(Theosophical Journals)
بیشتر بخوانید

دانلود کتاب های صوتی : عشق شناسی ، هزار لب لباب و …

دانلود کتاب های  صوتی:
عشق شناسی 
هزار لب لباب
اشراقات دازگاره
هستی بایستی
فلسفه اعتیاد
 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
@eshghvaerfan2

بیشتر بخوانید
دشمنان عشق عرفانی

دشمنان عشق عرفانی
۱۵- امروزه عشق عرفانی دو دشمن قسم خورده دارد که یکی ملایان مذاهب هستند و دیگری زنان. زیرا ملایان، خداوند را مایملک شخصی خود می دانند که کسی حق ندارد بدون اجازه آنها با او رابطه برقرار کند تا چه رسد به

بیشتر بخوانید
سرنوشت تراژیک عشق

سرنوشت عشق در آخرالزمان

۹۹- و اما سرنوشت عشق در آخرالزمان بس فجیع و تراژیک و جنایت بار شده است زیرا هنوز آغاز نشده به شهوت و زنا می انجامد و نابود می گردد و لذا همراه با فریاد عشق شاهد پیدایش جریانات ضد

بیشتر بخوانید
عشق و رحمت خداوند

عشق خداوند به انسان

۷۴- … و از این منظر آن حکایت معروف قابل تأمل است که روزی خداوند در عوالم الهام و مکاشفه به عارفی گفت: آیا می خواهی تو را در میان مردم رسوا کنم که فردا بجای تکریم و تعظیم تو

بیشتر بخوانید
قربانیان عشق

دو علت اساسی جنون
 
۱۶- پس دو علت اساسی و تاریخی در جوامع بشری زمینه همه کفرانها و شقاوتها و هلاکتهاست: اناث پرستی ( عورت پرستی زنانه ) و حساب و ریاضیات پرستی! و این دو عنصر محوری کوری و کری و جنون بشر

بیشتر بخوانید
عشق محض

حق دوست داشتن
 
گوئی که کل تاریخ فردی و جمعی بشر به گونه ای در حرکت است و کل حیات و هستی انسان بر قانونی عمل می کند که مقصودی جز این ندارد که معلوم کند که آدمی آیا اهل دوست داشتن هست یا

بیشتر بخوانید
اهل دل و عشق

عاشق و معشوق
 
اکثرا عاشق بودن را با معشوق بودن عوضی می گیرند. یعنی وقتی می خواهند که معشوق و محبوب باشند می پندارند که عاشق هستند ولی عاشق معشوق بودن خویش. یعنی عاشق پرستیده شدن! و این عین ظلم است و کفر. پس

بیشتر بخوانید