محبت و خدمت

محبت و خدمت
۴۴- زن بمیزانی که به همسر و فرزندانش خالصانه خدمت می کند همسری محبوب و مادری مهربان می شود و از همسریت و مادریت خود لذتی بهشتی می برد. مرد نیز همینطور است. محبت، اجر خدمت است بطور عام. و اجر خدمت

بیشتر بخوانید