چرا کسی کمبود عقل ندارد؟

چرا کسی کمبود عقل ندارد؟
براستی که آدمی و خاصّه انسان مدرن جز کمبود پول ھیچ کمبود دیگری احساس نمی کند . برای این
سئوال دو جواب متضاد وجود دارد . یکی اینکه خداوند به ھمه آدمھا عقل کامل بخشیده است و لذا
ھیچکس احساس

بیشتر بخوانید
چند مصاحبۀ عرفانی

چند مصاحبۀ عرفانی
 
*عارفی را پرسیدم : کجائی ؟گفت : در جائی که ھیچکس نیست حتّی خودم .
 
*دیوانه ایی را پرسیدم :چرا تورا به دارالمجانین آوردند ؟ گفت :زیرا اینجا مجانی است و من در بیرون از
اینجا جائی نداشتم چون

بیشتر بخوانید
فلسفه توپ بازی

.
فلسفه توپ بازی
 
توپ ، بازیچه کودکان است و امروزه کل بشریت به کودکی خود بازگشته و توپ پرست شده است. عصر
جدید به لحاظی عصر توپ بازی و توپ پرستی جھانی بشر بر روی زمین است . زمینی که بواسطه علوم
و

بیشتر بخوانید
مطلق نگری و تعادل

 
مطلق نگری و تعادل
نفس بشر غریزتاً میل به ضلالت و بازی و ھرزه گی دارد یعنی کافر است و این کفر ھم بی انتھا و
مطلق است . آنچه که این کفر مطلق نفس را به تعادل و عدالت می کشاند یک

بیشتر بخوانید
افسانه مقبره معصومین

افسانه مقبره معصومین
 
می دانیم به دھھا روایت که ھمه امامان ما آرزو داشتند و وصیّت می نمودند که قبرشان از انظار عموم
پنھان بماند و در مراسم کفن و دفن آنھا نیزجز انگشت شماری از مخلصین کسی حضور نداشته باشد .
بدین

بیشتر بخوانید
بعد از عراق…

بعد از عراق…

چهارمین سال اشغال عراق توسط آمریکا خواب دموکراتیک مردم عراق را برآشفت و بالاخره شهامت نمودند تا خواهان خروج اشغالگران شوند. حدود حداقل ششصد هزار کشته و دهها هزار معلول و کشوری ویرانه حاصل آزادیخواهی مردم

بیشتر بخوانید
فلسفه جنایت

فلسفه جنایت
 

« جنایت » به لحاظ لغت از ریشه « جن » است پس معنای لغوی آن جن زده گی تا سر حد فعالیت و به سر
انجام رسیده گی می باشد لذا غایت جنون می باشد.
جنون یعنی رسوخ

بیشتر بخوانید
برزخ و حقّ آن, قبض و بسط روح, فلسفه دنیا و …

برزخ و حقّ آن, قبض و بسط روح, فلسفه دنیا

خود – آئی زن
زن تحت الشعاع نگاه مردش به انسانیت و روح انسانی زنده می شود ولی هنوز موجودی برزخی است و خودی ندارد بلکه به تازگی طالب خود و

بیشتر بخوانید
ایدز و آزادی, ویروس تروریزم, ام المسائل بهداشت و درمان مدرن

ایدز و آزادی, ویروس تروریزم, ام المسائل بهداشت و درمان مدرن

ایدز و آزادی
ایدز خود یک بیماری نیست بلکه نابود کننده سیستم دفاعی و ایمنی بدن انسان است و لذا هر مرضی که در انسانی پدید آید به آسانی

بیشتر بخوانید
عرفان اسلامی-فلسفه وطن-فلسفه نور-حکمت فرقانی-فلسفه جبر و اختیار-نگاهی به اساطیر ملل (فلسفه اسطوره شن

اشراق و حکمت در عرفان اسلامی و راههای رسیدن به آن

کوشش و ارزش
گر چه وصالش نه بکوشش دهند      هر قدر ای دل که توانی بکوش
این سخن حافظ یکی از گوهرهای جهان حکمت و معرفت عملی و علم دین است. تلاش و

بیشتر بخوانید