کتاب صوتی مبانی عرفان عملی

کتاب صوتی مبانی عرفان عملی
 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 در باره : دوست دوست-حق-قبض و بسط رزق-حلال و حرام-علل بیماری ها-طب اسلامی-فرهنگ-راز آفرینش-نژادپرستی-عصمت عملی-راز غیبت امام زمان-اجتهاد-اقتصاد اسلامی-وجود و ماهیت- اطاعت بی چون و چرا-شیطان شناسی-عبادت-عبودیت-حال-زندگانی عرفانی-توبه-راز دل گفتن-صبر و تسلیم و رضا و

بیشتر بخوانید
راز مرده پرستی و ذات کفر

راز مرده پرستی و ذات کفر
مرده پرستی، بستر اصلی مذاھب کفر و شرک و نفاق بشر در تاریخ بوده است. این پرستش اموات چه
بصورت نژاد پرستی باشد و چه بصورت پرستش قبر اولیاء و قدیسین ، امر واحدی است . این ھمان

بیشتر بخوانید