کتاب صوتی مبانی عرفان عملی

کتاب صوتی مبانی عرفان عملی
 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 در باره : دوست دوست-حق-قبض و بسط رزق-حلال و حرام-علل بیماری ها-طب اسلامی-فرهنگ-راز آفرینش-نژادپرستی-عصمت عملی-راز غیبت امام زمان-اجتهاد-اقتصاد اسلامی-وجود و ماهیت- اطاعت بی چون و چرا-شیطان شناسی-عبادت-عبودیت-حال-زندگانی عرفانی-توبه-راز دل گفتن-صبر و تسلیم و رضا و

بیشتر بخوانید
حق زندگی

 زندگی وضعیتی بسیار برتر از فهمیدن است 
اگر انسان می فهمید که یقیناً از کجا و برای چه بدنیا می آید و چگونه و برای چه قصدی اینگونه زندگی می کند و به کجا و  برای چه می میرد و بعد چه می شود، مسلماً

بیشتر بخوانید
افزایش عمر

افزایش عمر
و اما معضله افزایش عمر اگر هم واقعیت داشته باشد فقط شامل حال طبقه ای از اشراف است که مابقی عمر اضافه شده خود را چون رباتهائی در بیمارستانها و تیمارستان ها و آسایشگاه های روانی و خانه سالمندان سپری می کنند که

بیشتر بخوانید
برای چه زندگی میکنی؟

حکمت زندگی
 
برای چه زندگی میکنی؟
 
براستی برای چه زندگی می کنیم؟ در یک کلمه باید گفت برای این زندگی می کنیم تا ببینیم که برای چه
زندگی می کنیم. به ھمین دلیل کسانی که این مسئله ذاتی را در خود و زندگی

بیشتر بخوانید