نیاز به احساس امنیت روانی

نیاز به احساس امنیت روانی

۴۰۲- نیاز به احساس امنیت روانی مبرم ترین نیاز بشر در جهان بوده که در عصر ما به اوج خود رسیده و روز افزون است. و تلاش برای دستیابی به چنین احساس امنیتی منشأ بخش عمده ای از جدالها و جنگها و جنایات است زیرا حاصل نمی آید. یعنی رسیدن به امنیت روانی در پدیده های بیرون از خویشتن مستمراً محالتر می شود و لذا آخرین پناهگاه، مخدرات و مسکرات قوی تر است و داروهای روان گردان قوی تر! یعنی آخرین پناهگاه امن، مدهوشی و خودفراموشی است یعنی نبودن!

از کتاب سرّ ایمان

۱۵۰کتاب صوتی (۱) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵۰کتاب صوتی (۲) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵۰کتاب صوتی (۳) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵۰کتاب صوتی (۴) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵۰کتاب صوتی (۵) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵۰کتاب صوتی (۶) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵۰کتاب سرِّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

بیشتر بخوانید
چه کسی طالب ایمان است

چه کسی طالب ایمان است

۲۹۵- و اما براستی چه کسی طالب ایمان است و یا می تواند باشد که طلبش اجابت گردد؟ یعنی چه کسانی با مطالعه این آثار و خاصه همین رساله می توانند به ایمان زنده به دل گردند و مومن شوند؟ خداوند در کتابش پاسخ داده است: کافران نجواکنان می گویند ای کاش ما هم مومن می بودیم. ولی آنچه که مانع ایمان آوردنشان است اصرار بر ادامه گناهان است! و اما گناهان کدامند: مادر همه گناهان دروغ و ریا و نفاق و مکر است چه مصلحتی و چه غیر مصلحتی! و سپس فرزندان این گناه عبارتند از : زنا، ربا، قمار، مسکرات، مخدرات، تهمت ناحق، تجاوز به حقوق دیگران، زورگوئی، ممانعت از حق گوئی، زیاده طلبی، تکذیب حقایقی که می دانی راست هستند، ستمگری و ستم بری، رزق حرام و کم کاری و کم فروشی و گریز از وظایف و حقوق و مقررات اجتماعی! یعنی اراده صادقانه در ترک معاصی و مظالم اساس تحقق ایمان در دل است به اذن الهی! چون ایمان حاصل شد بتدریج آدمی از ارتکاب به گناهانی که عمری در جرگه عادات و فرهنگش بوده، احساس زشتی و عذاب وجدان می کند و بدینگونه از گناهان جدا شده و بخشوده می گردد و پاک! یعنی احساس بیزاری از گناهان و میل به ترک آن شرط لازم برای تحقق ایمان در دل است.

از کتاب سرّ ایمان

۱۵۰کتاب صوتی (۱) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵۰کتاب صوتی (۲) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵۰کتاب صوتی (۳) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵۰کتاب صوتی (۴) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵۰کتاب صوتی (۵) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵۰کتاب صوتی (۶) سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

۱۵۰کتاب سرِّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) – ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

 

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

بیشتر بخوانید
اصول تربیتی بر مبنای رحمت و محبت

اصول تربیتی بر مبنای رحمت و محبت

۶۷۱- اکثراً بر این باورند که رحمت و محبت یعنی قربان صدقه رفتن و ناز و نوازش کردن و همه امیال طرف را برآورده نمودن و همه اعمالش را تصدیق کردن و او را پرستیدن! این درست در نقطه مقابل رحمت و محبت قرار دارد و عین فسق و فریب و تبهکاری و شیطنت است. تا بر این پنداری اسیر شیطانی!

۶۷۲- رحمت آن کردار و گفتاری را گویند که باعث بیداری و عقلانیت است و محبت هم آن کردار و گفتاری را گویند که موجب هدایت بسوی خداست به هر روش که باشد. و این روش در باره دو نفر یکسان و مشابه نیست.

از کتاب عقل الهی

بیشتر بخوانید
امام زمان کیست؟ معنای انتظار و ظهور ناجی

امید به نجات بواسطه ظهور ناجی موعود:

۲- امید به نجات بواسطه ظهور ناجی موعود، تنها ایمان و اتصال بشر آخرالزمان به خداوند است. بشری که رسالت انبیای سلف را عیناً و ذهناً از دست داده و خدای آسمانی نبوتها پاسخگوی گمشدگی او نیست و وجودش را معنا و هویت نمی بخشد و گویی خدای آسمان مرده است. ناجی آخرالزمان همان ظهور خداوند در عالم خاک و از کالبد بشر است.

۳- وعده ظهور ناجی موعود فقط مربوط به عرصه ختم نبوت و آخرالزمان هم نیست ولی در این دوره این وعده و باور هزاران بار شدیدتر شده است….

۵- انسانی که در طلب و انتظار و جستجوی ناجی است یا این ناجی و امام را در خویشتن می یابد که خود مقام امامت است و یا امامی را در بیرون از خود می یابد و به او متهعد و مربوط میشود که این هدایت است. ارتباط با خدا در خویشتن و یا در وجود یک پیر روحانی.

ظهور جهانی ناجی:

۷- و اما ظهور جهانی ناجی موعود که عمدتاً تحت عنوان مهدی و مسیح شهرت دارد ظهوری قهری و بنیان برافکن کل اساس ستم و کفر و جهل و دجالیت مدرن و مدرنیزم و تکنولوژیزم است. یک انقلاب کامل و همه جانبه جهانی است که اجل این تمدن است و اساساً براندازی بنیاد کفر است و نه امر هدایت فردی. …

۸- بنابراین تعجیل برای این ظهور قهارانه ناجی تعجیل عاقلانه و مؤمنانه نمی تواند باشد و مثل تعجیل در برپایی قیامت کبری است زیرا این واقعه هم قیامت تمدن بشری بر روی زمین است.

ظهور ناجی در هر عصر و ملتی :

۳۱- ظهور ناجی و هادی در عرصه غیبت یک مسأله کاملا خصوصی و فردی برای طالبان نجات است و این سخن امام صادق(ع) درست است که ” فرج همان انتظار است” یعنی فرج امام حاصل شدت و عمق انتظار نجات در دل یک فرد است و بدینگونه است که امامت به مثابه کمال نعمت خدا در دین است وگرنه ظهور جهانی ناجی چه مشکلی از میلیاردها انسانی که در ماقبل این ظهور زیسته و مرده اند ، حل می کند و آنها چه گناهی کرده اند که زودتر بدنیا آمده و رفته اند. و هر که جدا امام و ناجی خود را صدا کند بسویش می آید و حتی نیازی به جستجوی جغرافیایی نیست. و انسان تا از کل خودش نومید نشده باشد ناجی را نمی طلبد حتی اگر در خانه اش باشد.

معنای نجات:

۱۱- و اما امام و یا ناجی عرصه رحمت و شفاعت و هدایت در دوره غیبت چه می کند و اصولا معنای نجات چیست. نجات از چه؟

نجات از چاه تن و طبیعت خویشتن و نجات از جبرهای زمانه. نجات از عذاب و قحطی غرایز و نیازهای فردی و نجات از عذاب روابط اجتماعی و عاطفی. نجات از دریوزگی رزق و عاطفه نجات از امراض و مصایب مسری.، نجات از جنون و جنایات و ناامنی های اجتماعی و اقتصادی و و نجات از اسارت روح در تن و نجات از تنهایی.

۱۸- ” نجات ” یک مدینه فاضله و بهشت تصویری در ذهن نیست. یک ایدئولوژی دینی یا فلسفی هم نیست بلکه رهایی از ذهن و احساس و امیال و اهداف و بستگی ها و عواطف و عشق و نفرتهاست. آدمی تا بواسطه خودشناسی به حداقل بن بست ها با تمامیت خود نرسیده باشد عطش نجات ندارد و لذا هیچ ناجی قادر به نجات او نیست.

۱۹- نجات یعنی نجات از هسته مرکزی اراده خویشتن. و عشق به نجات عشق به کسی است که تو را از تو بستاند و از شرت برهاند.

۲۰- نجات به معنای نجات از یک بیماری یا گرفتاری و ناکامی نیست. نجات از چیزی در بیرون نیست بلکه نجات از خود خویشتن است. آدمی تا به مرگ خویشتن به تمام و کمال راضی نشده باشد طالب نجات نیست و پذیرای نجات هم نیست یعنی استحقاق درک و تصدیق ناجی را ندارد.

معنای انتظار:

۱۷- انتظار ناجی یکی از انتظارات زندگی مثل انتظار دریافت حقوق اول ماه و یا انتظار رسیدن به تعطیلات آخر هفته و سال و یا انتظار به وصال رسیدن با محبوب خود و یا انتظار خانه دار شدن و یا دریافت مدرک تحصیلی و امثالهم نیست. انتظار رسیدن به ناجی انتظار رسیدن به وضعیتی از زندگی است که تمامیت زندگی فرد را تا ابد از وضع موجودش خارج کند و از تمامیت خودش برهاند. انتظار نجات همانا انتظار نجات از خویشتن خویش و همه بستگی های خویش است. یک واقعه آنی و موقتی نیست بلکه یک واقعه ابدی است، یک جریان بی پایان است که کل زندگی فرد را دگرگون سازد و نه بخش هایی از آن را.

نشانه ها و خصوصیات امام:

۴۰- فقر با فخر و بی نیازی، تنهایی با عزت و استقلال و سربلندی، شجاعت در قبال جبرهای زمانه، معرفت بر انسان زمان خویش، قدرت بلاغت و کلام، کرامت بیان و انقلاب در قلوب مردمان از جمله علائم بدیهی و آشکار در وجود امام است. امام باید از زمان خود و جهان خود فراتر و پیش تر باشد و قدرت بینش و پیش بینی امور را بواسطه معرفت داشته باشد و دجالان دوران را شناخته و بشناساند و نوری فراسوی تاریخ بشر باشد….

چه کسی به امام می رسد؟

کسی به امام می رسد که جداً به جستجوی ناجی خود باشد. و مدتها در این جستجو راه پیموده باشد مثل تشنه ای که در کویری برهوت آب را جستجو می کند. نجات محصول انتظاری قلبی و جستجوی عقلی و تلاش عملی است.

استاد علی اکبر خانجانی

از کتاب امام زمان(عج)کیست؟

 ۸۱-  کتاب صوتی امام زمان(عج) کیست (فلسفه ناجی موعود) – ۱۳۸۷

۸۱-   کتاب امام زمان(عج) کیست (فلسفه ناجی موعود) – ۱۳۸۷

 

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

بیشتر بخوانید
گزیده ای از کتاب هستی بایستی

۳۱۴- من مفهومترین انسانم برای کسانی که میل به فهمیدن دارند. و نامفهومترین انسانم برای کسانی که از فهمیدن بیزارند. من ” فهم ” هستم.

۳۱۵- انسان بر دو نوع است : کسی که میل به فهمیدن دارد و کسی که از فهمیدن بیزار است. بر همین اساس است که مؤمن و کافر،صادق و کذاب، پاک و ناپاک، هوشمند و احمق، عاشق و فاسق، عادل و ظالم و سالم و بیمار پدید می آید. بدین ترتیب ذات معنای خیر و شر تعریف می شود به گونه ای که قابل تحریف نباشد.و نیز مکتب ” اصالت فهم” واضح تر می گردد و اینکه انسان چیزی جز فهم نیست.

استادعلی اکبر خانجانی

کتاب ” هستی بایستی”

۳۰۵- تکبر و ریاست و آدمخواری هیچ مخفیگاهی جز عشق و ایثار و عاطفه و شعر و شعار برابری ندارد. و شکست خورده ترین متکبران در لباس عرفان پنهان شده اند. من رخت کن تاریخ هستم.

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب ” هستی بایستی “

۳۱۰ – اینک چیزی بشود یا نشود، کاری انجام بگیرد یا نگیرد و اینکه نتیجه عملی از من چه شود و اینکه کسی مرا دوست بدارد یا دشمن. و اینکه کجا باشم. و اصلاً باشم یا نباشم برایم مطلفاً فرقی ندارد. من از هر فرقی رسته ام. من خود فراقم در عین وصال. گویی که اصلاً نیستم. مطلقاً آرامم و هیچ تکانی به خود نمی دهم و اینست که دیگران در مرده بودنم شکی ندارند و به خود اجازه می دهند که با من هر کاری بکنند و در باره ام هر چه بگویند. همانطور که در باره خدا. خیالم آسوده است. من آسودگی هستم. : نیروانا

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب ” هستی بایستی “

 

۲۹۶- برای من خنده آورترین وقایع مراسم عزاداری است و گریه آورترین وقایع هم مراسم عروسی و سرور است. لذا در هیچ یک از این مراسم شرکت نمی کنم.

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب ” هستی بایستی

۲۵۵- کسی که به من ایمان آورد میتواند خدا را باور کند : خدایی که انسان را بر خود ارجح نموده است. : خدای عشق!

۲۶۲- من معرف انسانی ترین خدا و خدایی ترین انسان هستم. هیچکس چون من یگانگی انسان.خدا را نشان نداده است. من دوستی بین خدا و انسان هستم : پیوند نیستی و هستی.

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب ” هستی بایستی “

موافقین

۲۵۹- من آرام ترین و نامرئی ترین و شدیدترین طوفانم. هر طوفانی با نگاهم فرو می نشیند و هر آرامشی با نگاهم طوفانی می شود. من قرار بی قراری ام : گرد باد نورم.

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب ” هستی بایستی “

 

۲۴۸- من نخستین کسی هستم که علم و دین و عشق و زندگی را همچون نوری واحد و واقعه ای یگانه، واضح نمودم و تفرقه و نفاق و جهل عظیمی را که بین این حقایق قرار داشت زدودم و تضاد بین علما و فلاسفه و پیامبران و عارفان را امری کاذب دیدم و این کذب را برطرف نمودم. من علم را در دین و دین را در زندگی و زندگی را در عشق و عشق را در دین و علم واضح ساختم. و نشان دادم که میزان عقل و ایمان و عشق و زندگی در هر انسانی همواره یکسان است. من یگانگی وجود انسان را معلوم و معین ساختم. من خالق انسان یگانه ام. من روان معانی هستم و معنای “روان “.

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب ” هستی بایستی”

 

۲۴۴- حق اگر حق باشد با فرود آمدنش بی هیچ ترحم و ملاحظه ای تماماً لطف و رحمت و گشایش و محبت و شفاست هم برای اهلش و هم برای نا اهلش. ترحم دشمن بیداری است پس دشمن انسانیت است. از ترحم گلها خار می شود.

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب ” هستی بایستی “

 

۲۴۲- تلخی حقیقت فقط لحظه ایست و مابقی شیرینی جاودانه. و اما شیرینی باطل فقط لحظه ای است و مابقی اش تلخی جاودانه. و من تنها کسی هستم که جاودانگی هر امری را نشان داده ام. حتی جاودانگی مرگ و فنا را. من در هر چیزی از انسان جاودانگی اش را نشان داده ام. من فیلسوف جاودانگی ام زیرا جاودانگی را یافته ام. سایر فلاسفه جهان فیلسوف ابطال هستند و عبث، حتی ارسطو و فارابی و بوعلی و ملاصدرا و هگل و هایدگر.

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب ” هستی بایستی “

 


۱۹۹- هر چیزی در مرد مشابه اش در زن معنا و خاصیت و بروز کاملاً متضادی دارد هم به لحاظ جمال و رفتار و گفتار و سلیقه و هم به لحاظ صفات و ذهنیت و احساسات و اراده. همانطور که ظاهر و باطن هر چیزی متضاد است زن و مرد هم ظاهر و باطن انسان هستند. به همین دلیل تشابهات بین زن و مرد در حقیقت تضادهای آنهاست و بالعکس. و نیز به همین دلیل برابرسازی زن و مرد که آرمان مالیخولیایی تمدن جدید است به معنای دشمن سازی این دو با یکدیگر است. این اساس روانشناسی جنسیت است که من آنرا بر حقوق واقعی اش استوار نموده ام و بدین ترتیب بنیاد هر روان شناسی را فراهم کرده ام و ابطال روان شناسی مدرن غرب را واضح ساخته ام.
 
۲۰۰- من امروزه تنها کسی هستم که صاحب ” علم کتاب ” می باشم.
 
استاد علی اکبر خانجانی
کتاب ” هستی بایستی “
 

 ۳۶- کتاب صوتی (۱) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

 ۳۶- کتاب صوتی (۲) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

 ۳۶- کتاب صوتی (۳) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

 ۳۶- کتاب صوتی (۴) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

 ۳۶- کتاب صوتی (۵) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

 ۳۶- کتاب صوتی (۶) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

 ۳۶- کتاب صوتی (۷) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

 ۳۶- کتاب صوتی (۸) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

 ۳۶- کتاب صوتی (۹) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰

-۳۶ کتاب هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) – ۱۳۸۰


دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 https://www.dalfak.com/panel/myvideo

بیشتر بخوانید
گزیده ای از کتاب آخرالزمان خانواده

۲۸۶- همانطور که امروزه همه جنگها و جدالهای روی زمین ماهیت نژادپرستانه دارند این صورت اجتماعی و جهانی همان جنگ بین زن و مرد جهت سلطه نهایی است. مثلاً نهضت جهانی همجنس گرایی، یک جنگ زنانه بر علیه مردان است. صهیونیزم آخرین نبرد نژادپرستی مردانه بنی اسرائیل است همانطور که نهضت تکفیر در جهان اسلام هم یک نهضت مردسالاری عربی است و بیهوده نیست که با صهیونیزم ارتباطی حیرت آور یافته است. طالبان نیز آخرین نبرد مردسالاری عربی- افغانی جهت بقا در تاریخ است بر علیه زن سالاری! تمدن غرب اساساً به سمت حاکمیت زن سالاری میرود و دموکراسی غربی نیز همین ماهیت را دارد. و بی تردید همه این نبردها نهایتاً به پیروزی جهانی زن سالاری می انجامد که همان حاکمیت جهانی نسل بچه ننه هاست. و این پیروزی کفر مطلق و شیطنت آشکار است که در نقطه مقابل امام زمان و مؤمنانش قرار می گیرد.

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب آخرالزمان خانواده ” تمدن بچه ننه”

۲۶۹- پس تا زمانیکه صورت مسئله ازدواج و زناشویی بر خطا و فریب و ستم استوار است نهایتاً فرقی نمی کند که زنی خانه دار باشد یا بازاری. این یکی در درون خانه ای روحش را به شیطان فروخته و خانه را تبدیل به دیوانه خانه کرده است که خودش سردسته دیوانگان است و آن دیگری مستقیماً با شیاطین بازار همزیستی می کند و خانه از برایش همچون یک هتل است. با این تفاوت که شاید این زنان بازاری که مستقیماً با شیاطین دست و پنجه نرم می کنند انرژی شیطانی نفسشان کاهش یافته و بواسطه عذابها شاید گوش شنوای بهتری برای حقیقت داشته باشند زیرا به انتهای جهنم رسیده اند و امید دیگری در این جهنم ندارند ولی اکثر این نوع زنان خانه دار هنوز در این آرمان شیطانی به حسرت و عزا نشسته که چرا کسی در این خانه قدرشان را نمی داند شاید در بازار کسی پیدا شود که قدرشان را بشناسد و آنها را بپرستد. که این نوع زنان به کمترین بهانه ای به دام مردان هرزه افتاده و از دست می روند.

۲۷۰- با توجه به این صورت مسئله نادرست ازدواج، دیگر تفاوتی هم بین ازدواج سنتی یا مدرن وجود ندارد که دختر یا پسری از کدام راه همسر گزیند از راه خانواده یا جامعه.

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب آخرالزمان خانواده ” تمدن بچه ننه”

۲۵۶- زنی که نیاز جنسی خود به همسرش را انکار می کند در حقیقت عورتش را تبدیل به حربه ای نموده تا شوهرش را تحقیر کند و بی نیازی دروغین خود را به او اثبات نماید که چنین زنی تا ابد در پایین تنه خود محبوس می ماند و دامگه شیطان می شود که این مسئله رایجترین کفر و استکبار شیطانی زن در جهان است که علت همه امراض زنانگی اوست…. چنین زنی بتدریج دچار افسردگی و دلمردگی شده و اسوه شقاوت می گردد و امکان مادریت را بر خود حرام می کند و فقط بلعنده فرزندان خویش است….

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب آخرالزمان خانواده ” تمدن بچه ننه”

۲۵۳- نیاز به رابطه جنسی برای زنان بسیار عمیق تر و قلبی تر از مردان است یعنی مردان می توانند با ارگازم شهوانی خود موقتاً نیازشان را برطرف سازند ولی زنان تا به یک حداقل وصال قلبی نرسند کمترین رضایت جنسی نخواهند داشت. بنابر این ارگازم جنسی برای زن یک نیاز ثانوی و مستحبی تلقی می شود. در حقیقت زن در این رابطه نیازمند دریافت روح و ولایت مردش می باشد پس اگر مردش دارای این قابلیت نباشد زن در قحطی جنسی و عاطفی قرار می گیرد و به سمت افسردگی و یا فحشا می رود…

۲۵۴- پس اگر نیاز جنسی زن بسیار عمیق تر از مرد است پس منطقی است که زن هم از این بابت به همسرش رجوع نماید و تکبر نورزد که چنین تکبری سرنوشت او را تباه می سازد و …

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب آخرالزمان خانواده ” تمدن بچه ننه”

 

۲۴۵- اینک بهتر در می یابیم که چرا عشق به جنس مخالف بزرگترین حادثه زندگی هر انسانی است که تا قیامت با وی می ماند زیرا ذات جاودانه هر انسانی در این رابطه متجلی و ظاهر می گردد. این خدایی ترین رابطه انسان در زندگیست. پس مکر و بازی و تجارت با این رابطه نیز نابخشودنی ترین خطاهاست که عوارض و زیانش هم تا قیامت باقی می ماند.

۲۴۶- در هفت زمین و آسمان اتفاقی بزرگتر و مهمتر از ازدواج و زناشویی نیست. و افسوس از آدمی که چه معامله حقیر و مهلکی با خود می کند و چه ارزان خود را می فروشد.

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب آخرالزمان خانواده ” تمدن بچه ننه”

۲۳۸-  و مخوفترین نوع سلطه گری و به بندگی کشیدن یکدیگر در رابطه زناشویی در لباس دین و شریعت رخ می دهد تا آنجا که یکدیگر را تکفیر می کنند و فتوای قتل یکدیگر را صادر می کنند. همانطور که در جوامع اسلامی نیز شاهد چنین فاجعه مرگباری بین فرقه ها و قبایل هستیم که بازتاب آن جریانی است که در درون خانواده ها و نژادها می گذرد.

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب آخرالزمان خانواده ” تمدن بچه ننه”

 

۲۲۳- خانواده و در هسته مرکزیش یعنی رابطه زناشوئی مبدأ و معاد خلقت جهان و محور دین خدا و مقصود آفرینش است. و فقدان چنین اهمیتی در علوم رسمی دینی و فقاهتی ما بزرگترین علت شکست و رکود این علوم در آخرالزمان است و رویکرد مراکز دینی و حوزوی ما به علوم انسانی و تربیتی ملحدانه غرب!

۲۲۴- غفلت علمای دینی و مدارس دینی ما از علم و عرفان و فقه  خانواده و زناشویی بمعنای غفلت از تمامیت رسالت اسلامی خود و مهجوریت قرآن است و راز همه عقب ماندگیها و غرب زدگیها و بحرانهای حاکم بر جهان اسلام است. امروزه نهضت تکفیر در جهان اسلام از جمله محصولات این غفلت و مهجوریت است. تکفیر قبل از هر چیزی تکفیر خانواده های مدرن است که جایی برای فرزندانش باقی نگذاشته و یکسره خادم تکنولوژیزم است.

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب آخرالزمان خانواده ” تمدن بچه ننه”

۱- ” و چون بندگانم در باره من از تو سؤال می کنند بگو که من نزدیکم و اجابت می کنم هر خواننده ای را که بخواند مرا. پس باید اجابت کنند مرا و به من ایمان آورند تا اهل رشد شوند.” بقره ۱۸۶- از این کلام الهی در می یابیم که محال است بنده ای او را خوانده باشد و جوابی نیافته باشد ولی مسئله اینست که آیا به جواب خداوند پاسخ مثبت داده است و اصلاً جواب الهی را باور کرده است یعنی به او ایمان آورده است. چون اگر چنین باشد اهل رشد می شود. و همانطور که در اسم ” الرشید ” نشان دادیم اهل رشد(راشدون) از اهالی علم لدنی هستند یعنی به علم خدا در خود رسیده اند به درجاتی همچون حضرت خضر و علیین.

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب ” خداشناسی امامیه ” جلد چهارم ص ۶۷۹

 

۱۹۶- این معنا در هر عشق جنسی کاملاً درک می شود که هر عاشقی در حقیقت عاشق حق جاودانه وجود خویش است که آن را در معشوق جستجو می کند. که اگر این معشوق در تعهدی قدسی با عاشق قرار گیرد یعنی همسر او شود و حقوق این واقعه ادا گردد آرمان عشق محقق می شود. ولی بدون چنین علم و عرفانی از عشق، عشق مهلکه عاشق و معشوق می شود.

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب آخرالزمان خانواده ” تمدن بچه ننه”

۱۶۳- بی تردید دعوی عشق که موجب عقده جنسی می شود به افسار گسیختگی شهوت جنسی دامن میزند و طرفین این آتش شیطانی را عشق می پندارند.

۱۶۴- دعوی عشق و انکار نیاز جنسی به همسر در مردم اهل دین و نفاق مذهبی بمراتب شدیدتر بارز می گردد زیرا خرافه و جهل دینی می پندارد که انسان مؤمن نبایستی نیاز جنسی داشته باشد و لذا با ادعای عشق این نیاز را کتمان می کنند تا قداست نداشته خود را اثبات کنند ولی عقده جنسی حاصل از این دروغ آنها را رسوا می سازد.

۱۶۵- ظهور انواع انحرافات و مفاسد جنسی در جماعت ملایان مذهبی در طول تاریخ مشهور است که بدلیل همان کتمان نیاز جنسی در خویش است. این استکبار جنسی در جهان اسلام موجب پیدایش چند همسری افسار گسیخته و قاچاقی و زنان صیغه ای بوده است که به رسوایی می انجامد و این قداست کاذب را برملا می سازد….

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب آخرالزمان خانواده ” تمدن بچه ننه”

۱۷۰کتاب صوتی (۱) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) – ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

۱۷۰کتاب صوتی (۲) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) – ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

۱۷۰کتاب صوتی (۳) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) – ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

۱۷۰کتاب صوتی (۴) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) – ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

۱۷۰کتاب صوتی (۵) آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) – ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

۱۷۰کتاب آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) – ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

بیشتر بخوانید
اهل ظلم

اهل ظلم

۲۹- بسیارند آدمهائی که مطلقاً عشق و دوست داشتن را نمی شناسند و درک نمی کنند آنها فقط کلمه عشق و دوستی را می دانند و پول و هدیه و سکس را می فهمند و عشقش می خوانند. اینان از عدالت بیگانه اند و عدالت را ظالمانه ترین چیزها می دانند. اینها بدون تملک و سلطه عاطفی احساس نابودی دارند. اینها بمیزانی که مالک و مملوک هستند، هستند. اینها اهل ظلم هستند.

از کتاب حکمت حکومت 

۱۴۵– کتاب صوتی (۱) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۲) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۳) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۴) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۵) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۶) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۷) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۸) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 https://www.dalfak.com/panel/myvideo

بیشتر بخوانید
مغز عدالت

مغز عدالت

۸۷- مغز عدالت، خانواده می باشد. زن و مرد دو لنگر تعادل وجودند. اگر مرد آدم باشد و زن هم حوا، همه چیز سر جای خودش قرار می گیرد. 

۸۸- این راز را باید درک و تصدیق کرد که رابطه زناشوئی کارخانه اصلی و دائمی و بنیادین تولید ظلم یا عدل در حکومت است. یعنی هر چه رابطه زناشوئی بیمارتر، مخدوش تر و مادی تر باشد و فاقد عصمت و وفای متقابل باشد، مولد ظلمت و مظالم شدیدتری در جامعه است.

از کتاب حکمت حکومت 

۱۴۵– کتاب صوتی (۱) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۲) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۳) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۴) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۵) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۶) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۷) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب صوتی (۸) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵– کتاب حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 https://www.dalfak.com/panel/myvideo

بیشتر بخوانید
نشانه های بیرونی عدالت

نشانه های بیرونی عدالت 

۱۳۳- پس نشانه های بیرونی عدالت آشکار شد: نشانه اقتصادی عدالت همان فقر با فخر است همانطور که محمد (ص) و علی (ص) اسوه های آن هستند. نشانه جنسی عدالت، عفت و عصمت است. نشانه اجتماعی عدالت هم تنهائی و بیکسی است در جمع. نشانه عبادی عدالت دائم الصوه یعنی اهل ذکر بودن است در دل. نشانه امنیتی عدالت هم همنشینی و دوستی با مردمان است بی سلاح و محافظ. نشانه سیاسی عدالت خدمت بی مزد و منت است. نشانه منطقی عدالت، انتقاد شنوی از مخالفان است. نشانه عاطفی عدالت ناز نکردن و ناز نکشیدن از عزیزان است. نشانه قضائی عدالت هرگز از خود دفاع نکردن است. نشانه معیشتی عدالت ذخیره نکردن برای فرداست. و نشانه دنیوی عدالت عدم تملک چیزی در عالم فیزیک است. و این ویژگیهای دولتمردان عادل است.

از کتاب حکمت حکومت 

۱۴۵کتاب صوتی (۱) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۲) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۳) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۴) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۵) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۶) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۷) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۸) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 https://www.dalfak.com/panel/myvideo

بیشتر بخوانید
راه نجات

راه نجات

۹۳۶- در اینجا یک مسئله بسیار مهم پیش روی قرار می گیرد و آن اینکه آیا هر کسی که زین پس بخواهد از ضلالت و مرگ و نیستی نجات یابد بایستی همین راه و ورش و وقایعی را که بنده گذرانیده ام طی کند؟! هرگز! ابداً! برای سائرین این نجات بسیار بسیار آسانتر و سریعتر است و آن درک و تصدیق این معارف و حقایق و بینات است و سپس توبه و انابه و اصلاح اعمال و مسیر زندگی و اطاعت از حقوق و قوانین و معارفی که در این آثار در جریان زندگی مدرن درک می شود که هجرت از جمله آنهاست و دوری گزیدن از ارزشهای واژگون کننده و لعنت کردن شیاطین و دجالان شناخته شده و پرهیز از تکنولوژی پرستی و دوری از زندگی صنعتی در حد امکان و گام به گام رعایت ولایت و حقوق و وظایف زناشوئی و پرهیز از طاغوت دوران و مظالم رایج آنگونه که شرحشان در آثارمان آمده است.

از کتاب قیامت نامه

۱۴۲-کتاب صوتی (۱) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۲) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۳) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۴) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۵) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۶) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۷) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۸) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۹) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۰) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۱) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۲) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۳) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۴) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۵) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب صوتی (۱۶) قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

۱۴۲-کتاب قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) – ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 https://www.dalfak.com/panel/myvideo

بیشتر بخوانید