کتاب صوتی مجموعه اشعار استاد

کتاب صوتی اشعار استاد
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۳ –کتاب صوتی(۱) غزل هستی‌ (مجموعه اشعار) ۱۳۶۳
۳ –کتاب صوتی(۲) غزل هستی‌ (مجموعه اشعار) ۱۳۶۳
۳ –کتاب صوتی(۳) غزل هستی‌ (مجموعه اشعار) ۱۳۶۳
—————————————————————
۴ – کتاب صوتی(۱) غزل عشق (مجموعه اشعار) ۱۳۶۵-۱۳۷۵
۴ – کتاب صوتی(۲) غزل عشق (مجموعه اشعار) ۱۳۶۵-۱۳۷۵
بیشتر بخوانید