مالیخولیای پزشکی – امراض مسری

مالیخولیای پزشکی – امراض مسری
علی (ع) می فرماید که «امراض مسری، کذب است» یعنی چیزی بنام سرایت مرض از کسی به کس دیگری واقعیت ندارد. این نیز به مثابه ابطال یکی از ارکان ذاتی پزشکی مدرن است. و این بدان معناست که هیچکس مبتلا

بیشتر بخوانید