تربیت فرزند

١ -باب فرزند
اول بدان که فرزند تجسم رابطه پدر و مادر خویش است چرا که مخلوق این رابطه است تن به تن ! در این معنا بمان .
دوم اینکه فرزند تو ادامه و تکامل توست نه تقلید و تکرار تو ! و این

بیشتر بخوانید
ازدواج و زناشوئی و تربیت فرزند

ازدواج و زناشوئی و تربیت فرزند
۲۱- اگر امروزه بچه داری و بحران تربیت بچه تبدیل به یک معضله جهانی شده تا آنجا که سدی محکم در مقابل ازدواج شده است حاصل مرگ ولایت زناشوئی است. فرزندان این مرگ، هزاران بار مفلوکتر از فرزندان طلاق

بیشتر بخوانید
تربیت فرزند

فرزند
اول بدان که فرزند تجسم رابطه پدر و مادر خویش است چرا که مخلوق این رابطه است تن به تن! در این معنا بمان!
دوم اینکه فرزند تو ادامه و تکامل توست نه تقلید و تکرار تو! و این ذات تعلیم و تربیت فرزند

بیشتر بخوانید
راز مگوی عشق

راز مگوی عشق
۴۳- انسان فقط کسی را می تواند قلباً دوست بدارد که وی را
به سوی بی نیازی هدایت کند و نه اینکه نیازهایش را برآورده
سازد زیرا هر نیازی در انسان هر چه بیشتر برآورده شود
حریص تر می شود و فرد

بیشتر بخوانید
انسان کامل از منظر عرفان اسلامی و تشیع و مذاهب (۲)

انسان کامل از منظر عرفان اسلامی و تشیع و مذاهب (۲)

انسان کامل
فلسفه، حکمت، عرفان و تصوّف
بسیاری فلسفه و حکمت و عرفان و تصوف را اموری مترادف می پندارند و به راستی در فرهنگ علوم معنوی ما هیچ تعریف واضحی که حدود این امور را

بیشتر بخوانید