اشد غیرت خدا

دخان و عذاب آخرالزمان
 
۲- «روزی که با بطش کبیر خود، شما را به اشد گرفتن گرفتار می سازیم.» (یوم نبطش البطشه الکبری) دخان ۱۶- و اما چون به آیات قبلش بازگردیم در می یابیم که چنین روزی که اشد غیرت خدا می جوشد

بیشتر بخوانید