حق الیقین (۲۰۰۰حکمت) – ۱۰

حق الیقین (۲۰۰۰حکمت) 
۱۹۳۵- کبیره بودن برخی از گناهان به میزان شدت عذاب و رنج حاصل از ارتکاب آنست و نیز به میزان رحمت و رفعتِ حاصل از توبه آن.
۱۹۴۱- نهایتاً این انسان مومن اهل معرفت است که باید قدر کافران و منافقان را

بیشتر بخوانید
فلسفه گناه

فلسفه گناه
 
۹- و اما اخبار الهی فقط از طریق معصیت و توبه و مغفرت و رحمت خدا به انسان است که به انسان می رسد و از وجود خدا با خبرمی شود و خدا را بتدریج می شناسد! و لذا حضرت آدم (ع)

بیشتر بخوانید
طرح یک نامه و پاسخ ( انسان پاک و مؤمنی هستم )

طرح یک نامه و پاسخ

( انسان پاک و مؤمنی هستم )
با سلام – سالھاست که به بیماری پوستی بسیار عجیبی مبتلا شده و تاکنون ھیچ درمانی نیافته ام . حدود سی
سال دارم و تمام عمرم ھیچ گناھی ھم نکرده و

بیشتر بخوانید
شناخت خود در دیگران « فلسفه شفاعت »

شناخت خود در دیگران
« فلسفه شفاعت »
حضرت علی(ع) می فرماید:«ای مؤمنان ھر گاه عیبی در کار جھان و جھانیان دیدید توبه کنید که از غفلت
شماست .خودتان را از آن عیب پاک کنید تا دیگران ھم پاک شوند.»
این کلام

بیشتر بخوانید
درباره گناه از سخنان امام علی (ع)

درباره گناه از سخنان امام علی (ع)
اصل بر این نیست که گناه نکنید بلکه بر آن است که توبه کنید .
دوستی با دنیا ، منشأ گناه است .
ترس، بزرگترین گناھان است .
بدترین گناه تو آن گناھی است که ناچیزش می

بیشتر بخوانید
دشمنان توبه – چرا توابیّن راستین اینقدر دشمن دارند ؟

دشمنان توبه
چرا توابیّن راستین اینقدر دشمن دارند ؟
در قرآن کریم می خوانیم که : ھر گاه که فردی را به رسالت برگزیدیم مردمان به او گفتند تو ھم که تا
دیروز مثل ما بودی حالا چه شده که ادعای پاکی می کنی .

بیشتر بخوانید
توبۀ گرگ

توبۀ گرگ
از قدیم گفته اند که« توبه گرک ، مرگ است » این بدان معناست که بسیاری از آدمھا آنگاه که به دام
افتادند از فرط ناچاری توبه می کنند تا از دام رھا شوند و بلافاصله مشغول تبھکاری می شوند . بسیاری
از

بیشتر بخوانید