کتاب صوتی علم، فلسفه،عرفان، هرمنوتیک

حکمت چیست؟

در تاریخ اسلام می خوانیم که روزی عده ای از دانشمندان به نزد رسول اکرم (ص) آمده اند و از او در باره فلسفه و راز احکام دین سئوال کرده اند و ایشان پاسخ فرمودند که ما انبیاء آورندگان

بیشتر بخوانید