کتاب حکمت حکومت – عدالت

کتاب حکمت حکومت – عدالت

 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۱۰- امروزه اگر حکومت چین کمونیست مقتدرترین و موفق ترین حکومت در جهان است بدلیل استحکام خانواده و زناشوئی در جامعه چین است و عموماً جوامع شرق دور و زردپوستان از این ویژگی

بیشتر بخوانید
حکومت عادل

حکومت عادل

۶۱- حکومت عادل آنست که امکان را برای آحاد جامعه فراهم آورد که در آن جامعه هر کسی بتواند خودش باشد نه شبیه دیگران. و حاکمان و دولتمردان بایستی خودشان اسوه این خودیت و عزت نفس و استقلال و بی تائی باشند

بیشتر بخوانید