راز دهر ۱

راز دهر
۱۲۹- دهر زدگان در عین حال که دائماً دهر و روزگار و زمانه و سرنوشت و کائنات را نفرین و لعن می کنند بطرز حیرت آوری آنرا می پرستند و به زبانی خاص خود در واقع خداوند را در حق خود ظالم می

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی مبانی عرفان عملی

کتاب صوتی مبانی عرفان عملی
 تألیف استاد علی اکبر خانجانی
 در باره : دوست دوست-حق-قبض و بسط رزق-حلال و حرام-علل بیماری ها-طب اسلامی-فرهنگ-راز آفرینش-نژادپرستی-عصمت عملی-راز غیبت امام زمان-اجتهاد-اقتصاد اسلامی-وجود و ماهیت- اطاعت بی چون و چرا-شیطان شناسی-عبادت-عبودیت-حال-زندگانی عرفانی-توبه-راز دل گفتن-صبر و تسلیم و رضا و

بیشتر بخوانید