چنین گوید پیر مغان

چنین گوید پیر مغان:
مطالب کتاب:
۱- مغ مغانه
۲- ملت مغانه
۳- حکمت مغانه
۴- اخلاق مغانه
۵- راز مغانه
۶- عشق مغانه
۷- حقوق مغانه
مغ مغانه:
۱- قبل از اینجا، من آنجا بودم. و آنجا هیچ جائی نبود زیرا آنگاه اصلاً جائی

بیشتر بخوانید