تفاوت انسان عصر سنت و انسان عصر مدرنیته

تفاوت انسان عصر سنت و انسان عصر مدرنیته
۳۶۴- اساسی ترین تفاوت انسانی بین عصر سنت و مدرنیته اینست که عصر سنت دوران عورت سالاری پنهان است ولی عصر مدرنیته که قیامت انسان آخرالزمان است پرده ها به کنار رفته و عورت سالاری عیان گردیده

بیشتر بخوانید
زن سالاری،فرزند سالاری، اسباب بازی سالاری

زن سالاری،فرزند سالاری، اسباب بازی سالاری
۱۷- خانواده زن سالار بسرعت بسوی بچه سالاری می رود زیرا زن مرید فرزند خویش است و لذا مرد هم مرید بچه می شود. و لذا امروزه با جهانی بچه سالار و بازیچه و بازیگر روبرو هستیم که حتی

بیشتر بخوانید
حقّ فمینیزم « اگزیستانسیالیزم زنانه »

 
حقّ فمینیزم
« اگزیستانسیالیزم زنانه »
زن را بایستی تنھا موجود غریزتاً اگزیستانسیالیست ( وجود محور ) دانست که مظھر«ھستی در خویش»
است زیرا جمال باطن مرد و مظھر وجود محض اوست و اینست که ذاتاً بواسطه مرد پرستیده میشود
این

بیشتر بخوانید
زناشوئی آخرالزمان

زناشوئی آخرالزمان
در شش هزاران سال نظام خانواده و زناشوئی بر حاکمیت ولایت مرد و یا به زبانی بر مرد سالاری طی شد که این دوران را می توان عرصه سنّت نامید. و اما در عصر مدرنیزم که قلمرو ظهور باطن انسانها و آشکاری

بیشتر بخوانید
آیا تکنولوژی حرام است؟ (پاسخ به یک نامه)

آیا تکنولوژی حرام است؟
(پاسخ به یک نامه)
خیر! تکنولوژی حرام نیست بلکه تکنولوژیزم یعنی تکنولوژی پرستی و تکنولوژی سالاری حرام است
ھمانطور که پول حرام نیست بلکه پول پرستی حرام است.
ھمانطور که حکومت و سیاست حرام نیست بلکه حکومت و سیاست بازی حرام

بیشتر بخوانید