کتاب صوتی فریادِ زن

کتاب صوتی فریادِ زن
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۱۴۸- کتاب صوتی (۱) فریادِ زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) – ۱۳۹۲ (Womanly self-knowledg)
۱۴۸- کتاب صوتی (۲) فریادِ زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) – ۱۳۹۲ (Womanly self-knowledg)
۱۴۸- کتاب صوتی (۳) فریادِ زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) – ۱۳۹۲ (Womanly self-knowledg)
همه کتاب های صوتی در سایت

بیشتر بخوانید
حکمت جاوید (زن)

 
حکمت جاوید (زن)
زن با محبّت می آید و با تازیانه می ماند .
زنی که عاشق باشد عصمت را درک می کند و لاغیر .
زنی که عاشق نباشد دینش یا ریائی است و یا خرافی .
مقام عشق برای زن محصول اطاعتش

بیشتر بخوانید