زن و حقیقت
۴۰- زن همواره غیر از این است که تو فکر می کنی مثل خدا و حقیقت. خود او نیز نمی داند که خودش چیست ولی عاشق این است که تو را به وسوسه و جنون بی پایان کشف خودش مبتلا سازد و

بیشتر بخوانید
فلسفه وجودی زن (زن شناسی )

زن شناسی
زن اساساً و همواره تحت فشارها و القاعات گوناگونِ مرد است که بطرز جنون آمیزی به این باور ریائی نسبت به خودش می رسد که موجودی ضعیف و ابله می باشد. کاذب بودن این باور به همین دلیل همواره در نوسان و تردید

بیشتر بخوانید
کتاب صوتی فریادِ زن

کتاب صوتی فریادِ زن
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۱۴۸- کتاب صوتی (۱) فریادِ زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) – ۱۳۹۲ (Womanly self-knowledg)
۱۴۸- کتاب صوتی (۲) فریادِ زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) – ۱۳۹۲ (Womanly self-knowledg)
۱۴۸- کتاب صوتی (۳) فریادِ زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) – ۱۳۹۲ (Womanly self-knowledg)
همه کتاب های صوتی در سایت

بیشتر بخوانید
حکمت جاوید (زن)

 
حکمت جاوید (زن)
زن با محبّت می آید و با تازیانه می ماند .
زنی که عاشق باشد عصمت را درک می کند و لاغیر .
زنی که عاشق نباشد دینش یا ریائی است و یا خرافی .
مقام عشق برای زن محصول اطاعتش

بیشتر بخوانید