حجت های حق در میان مردم

حجت های حق در میان مردم
۱- عارفان بالله و رهروان معرفت حق، حجت های الهی در میان مردمند به این معنا که: ایمان و توکل و صبر ممکن است، تقوا و عفت و عزت نفس ممکن است، عقلانیت و حکمت در زندگی عملی ممکن

بیشتر بخوانید
داغ سخن

 
داغ سخن
هر سخنی که آدمی را درد آورد و به فغان و عربده بکشد حجّتی انکار ناپذیر از حقانیّت آن سخن است. مثلا هیچ زنی همچون زن بدکاره از لفظ «بدکاره» به عربده نمی آید و اگر این اتهام به زن سالمی

بیشتر بخوانید