کتاب صوتی مذهب اصالت عشق جلد اول

کتاب صوتی مذهب اصالت عشق جلد اول
تألیف استاد علی اکبر خانجانی
۱۳۰- کتاب صوتی (۱) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)
۱۳۰- کتاب صوتی (۲) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول – ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)
۱۳۰- کتاب

بیشتر بخوانید
عشق محض

حق دوست داشتن
 
گوئی که کل تاریخ فردی و جمعی بشر به گونه ای در حرکت است و کل حیات و هستی انسان بر قانونی عمل می کند که مقصودی جز این ندارد که معلوم کند که آدمی آیا اهل دوست داشتن هست یا

بیشتر بخوانید
ابٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِر فرشته

ابر فرشته
۱- زمین یک ” ابر فرشته” است که نگهبان و مادر بی نهایت فرشته دیگر است که در بطن او زندگی می کنند که انسان نیز نوعی فرشته است.
۲- حیوانات از حشرات تا چهارپایان و پرندگان جملگی انواع فرشته هایند. نباتات نیز.
بیشتر بخوانید