طلاق : بهترین یا بدترین اقدام ؟

طلاق : بهترین یا بدترین اقدام ؟
 
طلاق اگر به نیّت نجات دین و عصمت و اعتلای شرف و معرفت باشد بھترین و نجات بخش ترین اقدام
زندگی فرد است . ولی اگر برای بولھوسی و اشاعه ھرزه گی باشد تباه کننده ترین

بیشتر بخوانید