قیامت

قیامت
قیامت واقعه دیدار انسان با خداست در اوج کمال و در اشد آشکاری جمال. و همه مسائل و حوادث مربوط به قیامت بر اساس و محور همین دیدار است و در خدمت و پشتوانه این رویاروئی می باشد. رویاروئی اشرف مخلوقات با خالق خویش

بیشتر بخوانید
قمار عظیم

نکند اصلاً آن طرف خبری نباشد!
 
۹- بی تردید معامله با خدا بخصوص معامله تمام وجودی با او، خبر از قمار و خطری عظیم دارد که نکند آنطرف معامله زیر قولش بزند (خدا و رسول) و نکند اصلاً آنطرف خبری نباشد و نکند اصلاً

بیشتر بخوانید
ظهور قیامت آخرالزمان

ظهور قیامت آخرالزمان
 
۶- « جهنم آشکار شد و بهشت بسیار نزدیک گردید.» قرآن- که این آیه دال بر ظهور قیامت آخرالزمان است و لذا بسیاری از وعده های بهشتی و دوزخی خداوند امروزه از همین حیات دنیا تحقق می یابد: «بترسید از روزی

بیشتر بخوانید
آخرالزمان ( سیر قهقرائی زمان – ضد زمان )

آخرالزمان ( سیر قهقرائی زمان – ضد زمان )
۹- ولی آن بخش از تاریخ کائنات که مربوط به عصر ما می شود اینست که در این دوره هفت هزار ساله اخیر که کل تاریخ تمدن موجود بر روی زمین است، شش هزار سال اول

بیشتر بخوانید
قیامت

قیامت
 
اعلان قیامت
«هشدار که رشته های بقای دنیا بریده شد. دنیا با اهلش وداع نموده نشانه های خیرش مفقود گشته و با شتاب اهل خود را به نابودی می برد و حتی همسایگانش را تباه می کند. آنچه از دنیا در کام شیرین

بیشتر بخوانید