مرگ چیست؟

مرگ چیست؟
۱- حیات پس از مرگ آغاز بازنشستگی از فعالیتهای جسمانی و نیازهای مادی است.
۲- با مرگ، همه حالات و صفات و انگیزه ها و احساسات و امیال برخاسته از نیازهای تن از میان می رود. البته بواسطه بستگی و عادت یک عمر

بیشتر بخوانید