هشدار به مطالعه کنندگان آثار و معارف استاد

هشدار به مطالعه کنندگان  آثار و معارف استاد
۱۴۰۶- نخستین شیطان در کنار مطالعه این معارف، اراده به بازار رفتن است به بهانه نجات دیگران! دومین شیطان، احساس برتری در میان نژاد و لذا تلاش برای سلطنت بر خانواده است و به اسم مبارزه با

بیشتر بخوانید