وسواس

وسواس
بسم الله الحکیم
۱- همه اعمال و کردارهای آدمی یا از روی حکمت و علم است و یا از وسوسه های شیطان! نوع دومش را وسواس گویند.آدمی یا تحت فرمان عقل و ایمان خویش است و یا مرید القائات انس و جن!
۲- اکثر

بیشتر بخوانید
تساهل در دین (پاسخ به یک نامه)

تساهل در دین (پاسخ به یک نامه)
س: اینگونه که شما معارف دینی را عرضه می کنید و مته به خشخاش می زنید و موی را از ماست می
کشید ھیچ کس قادر به دین داری نیست و مردم از ھمین دین نیمه کاره

بیشتر بخوانید
زنان مقدس و مردان نجس

زنان مقدس و مردان نجس
در جریان درمانگری مواجه با گروھی از زنان به اصطلاح مؤمنه و جانماز آبکش شدم که به مرض
وسواس بھمراه برخی دگر از بیماریھای آلرژیک و از جمله بیخوابی شدید مبتلا بودند . یکی از این زنان
از بس که

بیشتر بخوانید