شخصیت های سه شقه در آخرالزمان

شخصیت های سه شقه در آخرالزمان
۲۴- و اما بدترین و هلاک شده ترین نوع شخصیت سه شقه شدن است بین خود، دیگری و خدا. یعنی شخصیت فردی یا اجتماعی که عشق و دین را هم شریک خودپرستی نموده است. و لذا بین خود

بیشتر بخوانید